תוכניות פיילוט לקנדה

תוכן עניינים:
daniel thomas r8ARXPhBex8 unsplash scaled

רוצים להגר לקנדה דרך תוכנית עבודה כלשהי אבל חסר לכם ניסיון עבודה הדרוש בקנדה? יתכן ותהיו זכאים להשתתף בתוכנית פיילוט החדשה המיועדת למטפלים בילדים בבית – אופר או לעובדים סיעודיים בבית.

מחלקת ההגירה, פליטים ואזרחות של קנדה IRCC השיקה תוכניות פיילוט לאזרחים זרים במקצוע אופר או לעובדים סיעודיים בבית. תוכניות פיילוט אלו הושקו ביוני 2019. בערך באותו זמן, רוב מסלולי ההגירה למטפלים הפסיקו לקבל בקשות חדשות. תוכניות חדשות אלו פתחו חלון הזדמנויות למטפלים בילדים ולעובדים סיעודיים. מחלקת ההגירה פיתחה מנגנוני עיבוד בקשות ייחודיים המאפשרים לאנשי מקצועות הללו אשר אין להם ניסיון דרוש לנסות להתקבל למסלולים אלו.

סקירה

בשנת 2019,  IRCC השיקה את תוכניות הפיילוט למטפלים בילדים בבית (אופר) ולמטפלים במבוגרים בבית. תוכניות אלו נועדו להחליף את התוכניות " מטפל בילדים" ,"טיפול באנשים עם צרכים רפואיים גבוהים" ועוד. תוכניות חדשות מחליפות גם את המסלולים של המטפלים במסגרת תוכנית לעובדים זרים זמניים.

תוכניות אלו מתייחסות לזרם הכלכלי של ההגירה ועל כל המועמדים להוכיח כי הם יכולים לפרנס את עצמם ואת כל בני המשפחה שבאים איתם לקנדה.

עדכון נוכחי

לפי הנחיות הממשלה הקנדית, רק 2,750 מהמועמדים לתוכנית פיילוט לאופר יזכו לטיפול בבקשתם. נכון ליוני 2021, IRCC קיבלה יותר בקשות מהמספר הנקבע עבור הפרויקט והוא נסגר למועמדים חדשים לשנת 2021. התוכנית מתכננת לחדש את פעילותה ולקבל בקשות חדשות בינואר 2022.

מאז קוביד-19, רק עובדים חיוניים זכאים לשנות את הסטטוס שלהם מתושב זמני לתושב קבע. למסלול חדש זה יכולים להגיש בקשה גם מטפלים מוסמכים.

חלק מתוכניות עובדים סיעודיים בבית עדיין מקבלות בקשות חדשות.

ההשפעות של קוביד-19

מגיפת הקורונה השפיעה על הטיפול ברוב בקשות המהגרים לקנדה. למרות ש- IRCC עדיין מעבד בקשות, רוב הבקשות יעוכבו. עקב כך, יש לקחת בחשבון שהכלי אומדן הזמן של עיבוד הבקשות באתר ממשלת קנדה ימעיט במידה רבה את משך הזמן שייקח לקבל תשובה.

גם משרדי הוויזה לא מטפלים בכל הבקשות בעת הגשתן רק אלו המקבלים עדיפות ראשונה. ישנן שלוש קטגוריות של אנשים אשר הבקשה שלהם תטופל לפני כולם, שאר הבקשות יידחו ללא הגבלת זמן.

מועמדים בעדיפות קוביד-19:

  • אזרחים קנדיים ותושבי קבע החוזרים לקנדה
  • קבוצות פגיעות
  • אישורי עבודה לעובדים חיוניים (למשל עובדי בריאות, כוחות ביטחון וחירום)

תהליך הגשת הבקשה

מועמדים לתוכניות הפיילוט יימדדו מול קריטריוני הבחירה. על המועמדים להראות לפקיד העיבוד שיש להם את האמצעים להתבסס כלכלית בקנדה וזה כולל ציוני מבחני שפה והשכלה. תוכנית פיילוט זו ייחודית מכיוון שהיעדר ניסיון עבודה אינו משפיע לרעה על פניותיהם של אזרחים זרים. גם אנשים ללא ניסיון בעבודה בקנדה יכולים להגיש מועמדות! 

מועמדים לתוכנית ייחשבו כמועמדים עם ניסיון עבודה רלוונטי בקנדה של 24 חודשים או פחות. לבעלי ניסיון שהוא פחות מהנדרש אך עדיין עומדים בדרישות שונות, בקשת תושב קבע תושהה ויונפק היתר עבודה. מהלך זה נותן לאזרחים זרים זמן להיכנס ולעבוד בקנדה תחת תנאי ההיתר. אם המבקש רוכש מספיק ניסיון בעבודה מוסמכת ולפני שתוקף היתר העבודה יפוג, תהליך הבקשה שלו לתושבות קבע יתחדש ויכלול את ניסיון העבודה החדש שרכש.

זכאות

לכל אזרח זר שמגיש בקשה לתושבות קבע במסגרת תוכניות הפיילוט לאופר ולעובד סיעודי בבית חייב להיות אישור כניסה לקנדה. אם אזרח זר לא קביל מכל סיבה שהיא, לרבות בעיה ביטחונית, רקע פלילי, סיבות רפואיות וכו', בקשתו עלולה להידחות.

את האזרחים הקבילים ייבדקו לפי השכלתם, כישורי השפה וניסיון העבודה. כל המועמדים יבחנו לפי אותן הדרישות בתחומי ההשכלה ושליטה בשפה אך את ניסיון העבודה מתחלק לשתי הקטגוריות: ניסיון של 24 חודשים ויותר וניסיון של פחות מ-24 חודשים הנדרשים בקנדה.

זכאות כללית

שנה של השכלה גבוהה בקנדה

או מקבילה ממדינה זרה עם ECA

מבחן שפה המוכיח שליטה באנגלית ו/או צרפתית

המועמד חייב להיות קביל לכניסה לקנדה

המועמד חייב לגור מחוץ לקוויבק

למועמד חייבת להיות הצעת עבודה תקפה (דרישה זו חלה על מועמדים בעלי ניסיון תעסוקתי של 24 חודשים ומטה).

דרישות התוכניות

דרישות ההשכלה

דרישות ההשכלה עבור תוכניות הפיילוט של אופר או עובד סיעודי בבית: על המועמדים להציג תעודת השכלה קנדית שקיבלו עבור הלימודים של שנה אחת לפחות. התעודה חייבת להיות עבור השכלה על-תיכונית, שהיא רמת השכלה שמגיעה לאחר תיכון, למשל מכללה, אוניברסיטה וכו'.

מועמדים עם תעודה ממדינה זרה שחושבים שהתעודה שלהם שווה לתעודה הנדרשת ע"י תוכנית הפיילוט אליה הם מגישים מועמדות, (כזכור, שנה אחת לפחות במוסד להשכלה גבוהה) עשויים להיות זכאים אם הם יגישו תעודת ההשכלה כולל הערכת רמת ההשכלה (ECA). הערכה של ה-ECA חיונית לאימות כל התעודות הזרות שהונפקו לפני 5 שנים בזמן הגשת הבקשה. ה-ECA חייב להיות מארגון שאושר על ידי IRCC. תוצאות ה-ECA חייבות להראות שהתעודה הזרה שווה למינימום הנדרש בקנדה.

– תעודות ההשכלה

– תעודת השכלה גבוהה שנה אחת לפחות

אוֹ

– דיפלומה זרה עם תעודת ECA המקבילה לתעודת השכלה קנדית למשך שנה אחת לפחות.

דרישות שפה

כל האזרחים הזרים חייבים להפגין בקיאות מסוימת באנגלית או בצרפתית כדי לקבל אישור הגירה. המועמדים יכולים להוכיח זאת על ידי הגשת תוצאות מבחן שנערך על ידי מרכז בדיקות ייעודי. המועמדים ייבחנו על יכולתם לקרוא, לכתוב, לדבר ולהאזין באנגלית או בצרפתית.

הערה: אתר הבדיקה חייב להיות מאושר על ידי IRCC. לפני ביצוע המבחן, בדוק את סוכנויות המורשות ע"י ה-IRCC.

דרישות ניסיון העבודה

אזרחים זרים המגישים מועמדות לתוכניות הפיילוט אופר או לעובד סיעוד בבית ומבקשים אישור לתושבות קבע חייבים להיות בעלי ניסיון עבודה רלוונטי בקנדה של לפחות 24 חודשים. מי שאין לו את הניסיון הנדרש אך עומד בכל שאר הקריטריונים עדיין עשויי להיות זכאי.

IRCC מחלק את הבקשות לתוכניות פיילוט אלו ל-2 קבוצות: מועמדים עם פחות מ-24 חודשי ניסיון עבודה ומועמדים עם ניסיון יותר מ-24 חודשים. ללא קשר לקטגוריית המועמדים, הניסיון חייב להיות במשרה מלאה ולהתאים לתפקידי הסיווג הלאומי (NOC) עבור המקצוע.

אופר – (NOC 4411)

אופר לילדים מתחת לגיל 18

יכול להיות בבית שלו או בבית של המעסיק שלו

ניסיון כהורה אומנה לא נחשב

עובד סיעודי בבית – (NOC 4412)

טיפול במי שצריך עזרה בבית

עבודות משק הבית לא נחשב

הערה: מועמד יכול להגיש מועמדות רק באחת מהקטגוריות הנ"ל, לא ניתן לשלב ניסיון בשני המקצועות לצורך בקשה זו. על הבקשה לציין לאיזו תוכנית הבקשה מוגשת.

אם יש לכם ניסיון גם כעובדים סיעודיים וגם כמטפלים בילדים, עליכם לבחור אחד, בהתאם לניסיון העבודה המתאים. אינכם יכולים להגיש בקשה לשני הקטגוריות.

מועמדים בעלי ניסיון של למעלה מ-24 חודשים

מועמדים עם ניסיון עבודה רלוונטי של יותר מ-24 חודשים בקנדה יכולים להגיש בקשה ישירה לתושבות קבע באמצעות תוכניות פיילוט אלו. הראיות שהם יספקו ייבדקו על פי כל אחד מקריטריוני הבחירה, גם קבילותם בקנדה תיבדק.

מועמדים שכבר נמצאים בקנדה יתבקשו להשלים ראיון קצר, בתיאום מראש במשרד ההגירה או בנמל כניסה בקנדה. במהלך ראיון זה ייבדקו כל המסמכים לאותנטיות. המסמכים של מועמדים הנמצאים מחוץ לקנדה יבדקו על ידי משמר הגבול בעת הכניסה לקנדה.

מועמדים בעלי ניסיון של פחות מ-24 חודשים

מועמדים שמתאימים בכל הקריטריונים חוץ מניסיון תעסוקתי הנדרש  לתוכניות פיילוט אלו לא צריכים לחשוש שיקבלו דחייה לבקשתם (גם מועמדים ללא ניסיון כלל). תוכניות פיילוט אלו מאפשרות לעובדים מוסמכים להיכנס לקנדה על בסיס זמני כדי לצבור את הניסיון בקנדה שהם יצטרכו על מנת שיוכלו להגיש בקשה מאוחר יותר למעמד של תושב קבע.

כל המועמדים שיקבלו אישור לקטגוריה זו יידרשו להגיש בקשה להיתר עבודה עם הבקשה לתושבות קבע ולתוכנית פיילוט שהם בחרו. במידה והמועמד יעמוד בדרישות, יינתן לו אישור עבודה פתוח עם הגבלת עיסוק. מועמדים רשאים להחליף מעסיק עם אישור עבודה זה, אך לא לעבוד בכל עיסוק אחר שעבורו ניתן אישור העבודה שלהם. במילים אחרות, הפונה יוכל לעבוד כדין כאופר או כעובד סיעודי, בהתאם למפורט בהיתר העבודה.

אם המבקש יקבל אישור, בקשתו לתושבות קבע תושהה ויונפק לו היתר עבודה עד שהוא ישלים את 24 חודשי ניסיון הנדרש. לאחר זמן זה, אזרח זר יהיה רשאי להגיש ל-IRCC הוכחה כי הוא צבר את הניסיון במקצוע שלו. לאחר מכן התיק שלו יפתח מחדש.

הערה: לסיוע בניווט בדרישות הספציפיות למקרה שלכם, עיינו באתר ממשלת קנדה או צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן ברוש.

מסמכים וטפסים

josh appel 0nkFvdcM X4 unsplash

כל הבקשות מתקבלות ונבדקות במרכז לעיבוד באדמונטון. ה-IRCC נוהג להחזיר בקשות שלא הושלמו כראוי יחד עם כל עמלה ששולמה. מועמדים צריכים תמיד לוודא שהם מגישים בקשה מלאה כדי לחסוך זמן יקר.

הערה: צרו קשר עם משרד עורכי דין כהן ברוש ונסייע לכם להגיש את הבקשה הטובה ביותר שניתן.

דרישות בקשה כלליות:

טופס בקשה גנרי לקנדה – IMM 0008

מבחן שליטה בשפה

תעודות השכלה

הערכת תעודה השכלה, אם רלוונטי

רקע/הצהרה – IMM 5669, אם רלוונטי

נדרש עבור כל בן/בת זוג, ידוע בציבור וילדים תלויים מעל גיל 18 הרשומים ב-IMM 0008

טופס אופר או עובד סיעודי בבית

טופס הנסיעות שלך – IMM 5562

הצעת עבודה IMM 5983

נדרש רק למועמדים עם ניסיון של פחות מ-24 חודשים

ביומטריה

עמלות

מועמדים מוסמכים עם פחות מ-24 חודשים של ניסיון עבודה חייבים לספק:

טופס הצעת עבודה

בקשה להיתר עבודה הנעשה מחוץ לקנדה – IMM 1295

או בקשה לשינוי תנאים, הארכת שהות או שהייה בקנדה כשכיר – IMM 5710

הערה: בנוסף לאמור לעיל, מועמדים בעלי ניסיון עבודה של יותר מ-24 חודשים חייבים גם לספק הוכחה לניסיון זה.

העמלות הנדרשות זהות גם לאופר וגם לעובד סיעודי. מועמדים יידרשו לשלם עמלה עבור זכות לישיבת קבע וכן עמלה נפרדת עבור היתר העבודה.

עמלות תושב קבע בדולרים קנדים $

  • הבקשה של המועמד

תשלום עבור הבקשה וזכות לישיבת קבע- 1,050

  • הבקשה של המועמד

ללא תשלום עבור זכות לישיבת קבע – 550

  • כולל בן/ בת זוג

תשלום עבור הבקשה וזכות לישיבת קבע – 1,050

  • כולל בן/ בת זוג

ללא תשלום עבור זכות לישיבת קבע – 550

כולל ילד תלוי – 150 (לילד)

את העמלה עבור הזכות לישיבת קבע משלמים רק לאחר שהמבקש מקבל אישור על כך.  עם זאת, אתר ממשלת קנדה ממליץ לשלם את העמלה מראש כדי למנוע עיכובים בעתיד.

דמי היתר עבודה

המועמדים יצטרכו לשלם גם עמלות עבור היתרי העבודה. גובה העמלות הללו משתנה בהתאם למיקומו של הפונה. יש להגיש הוכחת תשלום הן עבור דמי הבקשה והן עבור דמי היתר העבודה עם כל בקשה.

המידע שלהלן, שנלקח מאתר ממשלת קנדה, מפרט את דמי היתר העבודה הנדרשים למועמדים מישראל.

עמלות: 

אישור עבודה (כולל הארכות) – 155 דולר קנדי

בעל היתר עבודה פתוח – 100 דולר קנדי

לסיכום

תוכנית הפיילוט לאופר או לעובד סיעודי היא תוכנית גמישה ביותר שיכולה לעזור לכם למצוא תעסוקה בקנדה. תוכנית זו מאפשרת לאזרחים זרים שאין להם מספיק ניסיון בעבודה בקנדה לצבור את ניסיון העבודה הדרוש ולשפר משמעותית את הסיכויים לקבל תושבות קבע בעתיד.

למידע נוסף על תכנית פיילוט זו וכיצד היא יכולה להועיל לכם, פנו למשרד עורכי דין כהן ברוש.

דילוג לתוכן