אישור נוטריוני להוצאת קטין מהארץ

יציאת קטין מישראל דורשת הכנה יסודית של מסמכים ותרגומם. יש לבדוק היטב את הדרישות של המדינות שאליהן מתוכננת הנסיעה ולפעול בהתאם.

אישורו של נוטריון להסכמת ההורים בדבר הוצאת הקטין מהארץ

הבסיס למסמכים שיש להציג במעברי הגבול הוא אישור נוטריוני להסכמת ההורים ליציאתו מהארץ. האישור חייב לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הקטין
 • תאריך לידתו
 • שם ההורה/ים
 • תאריך היציאה מישראל
 • שם המדינה אליה יוצא הקטין
 • פרטי המלווה, אם קיים

אם הקטין נוסע עם הורה אחד בלבד, בין אם ההורים נשואים או גרושים, ההורה שנשאר בארץ חייב לחתום על האישור. אם הקטין נוסע עם מלווה שאינו הורה, שני ההורים חייבים לחתום.

מדוע קיים צורך באישור נוטריוני להוצאת קטין מהארץ

להמצאת את האישור הנדון ישנן סיבות מגוונות, כולל:

 • הגנה על הקטין – על מנת לוודא שהקטין יוצא בהסכמת שני ההורים, ושאין חשש לחטיפתו או לפגיעה בזכויות ההורה השני. אישור הנוטריון הוא חלק מהבקרות להגנת הקטין.
 • עמידה בהוראות הדין – על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שני ההורים הם האפוטרופוסים של ילדיהם הקטינים. לכן נדרש אישור של שני ההורים בכדי שהקטין יוכל לצאת את הארץ.
 • מניעת סכסוכים עתידיים – קבלת אישורו של נוטריון מהווה הוכחה כי ההורה פעל כדין, ומסייע למנוע טענות עתידיות מצד בן/בת הזוג שלו, במיוחד כאשר מדובר ביחסים במסגרת של הליך הגירושין.
 • עמידה בדרישות גורמי האכיפה בחו"ל – בעת הגעתו של הילד עם ההורה לנמל התעופה בחו"ל, עשויים להידרש מסמכים המוכיחים הסכמה של שני ההורים ליציאתו מהארץ.

איזה מסמכים נדרשים לצורך קבלת האישור

בדרך כלל במסגרת תהליך הכנת האישור יבקשו מכם את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לאישור נוטריוני, חתום על ידי שני ההורים
 • צילום דרכונים של ההורים
 • צילום דרכון הקטין
 • כרטיס/ים טיסה על שם הקטין
 • מסמך המפרט את פרטי הנסיעה: תאריכים, יעד/ים, זהות מלווה/ים
 • הצהרה בכתב של המלווה/ים על התחייבות להשגיח על הקטין

טופס מידע רפואי

אם לקטין ישנן מחלות כרוניות או אלרגיות, לעתים קרובות יש לצרף טופס מידע רפואי והעתקים מאושרים של מסמכים רפואיים רלוונטיים. הטופס צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הקטין
 • תאריך לידתו
 • היסטוריה רפואית, כולל מחלות כרוניות, אלרגיות ותרופות שנוטלות בעקבות כך

דרישות הליווי

דרישות הליווי משתנות לפי גיל הקטין, חברת התעופה והמדינה שאליה נושאים.

 • עד גיל 5 נדרש מלווה בוגר בצירוף אישור הורה.
 • מגיל 5 עד 14-15 תלוי בחברת התעופה. חלק מחברות התעופה דורשות מלווה בוגר, בעוד שחלקן דורשות רק אישור הורה.
 • מגיל 14-15 ומעלה אין צורך במלווה, אך מומלץ לקבל אישור מההורה.

טיפים נוספים

 • אם הקטין נוסע עם מלווה שאינו הורה, מומלץ להכין עבורו מכתב המלצה מההורים. מכתב המלצה יעזור למלווה לעבור את בדיקות הביטחון במעברי הגבול.
 • אם הקטין נוסע עם מלווה שאינו הורה, יש לוודא שהמלווה מחזיק במסמכים המתאימים, כגון דרכון בתוקף ומסמך נסיעה בינלאומי.
 • אם הקטין נוסע עם מלווה שאינו הורה, מומלץ לשלוח הודעה למשטרת ישראל לפני היציאה מהארץ.

יציאת קטין מישראל היא חוויה מרגשת, אך חשוב להיערך אליה כראוי כדי להבטיח שהנסיעה תעבור בצורה חלקה ובטוחה. על ידי הקפדה בדרישות המפורטות לעיל, תוכלו להקל על התהליך ולהבטיח שהקטין שלכם יהיה מוכן לנסיעה. אם קיים לכם חשש כלשהו על תהססו לפנות למשרדנו. אנו נעשה כל המאמצים האפשריים כדי לעזור לכם לקבל אישור נוטריוני להוצאת קטין מהארץ בצורה זריזה וחלקה.

דילוג לתוכן