אישור חיים נוטריוני

אישור חיים מהווה מסמך רשמי המאשר כי אדם מסוים עדיין בין החיים. אישור זה ניתן בהתאם לסמכותו של הנוטריון, אשר מעוגנת בסעיף 7 לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976. ובסעיפו ה-16 החוק קובע כי "לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה”. כמו כן, בסעיף 16 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977 נקבע כי "לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו”. משמע, כאשר אדם נזקק לשירותים או הטבות מסוימות מול גופים שונים ועליו להוכיח שהוא אכן בחיים, נוטריון מוסמך להנפיק עבורו אישור חיים רשמי. הנוטריון מזהה את המבקש, מאמת את זהותו, וחותם על גבי האישור המעיד שאותו אדם אכן נכח באופן אישי בפניו. ישנם מספר רב של מקרים בהם נדרש אישור חיים נוטריוני:

  • כאשר בן אדם פונה ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) כדי לרשום זכויות בנכס כלשהו על שמו, עליו להציג תחילה אישור חיים נוטריוני.
  • במסגרת פנייה למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבאות, גם במקרה הזה יש צורך באישור חיים נוטריוני כדי לוודא כי הפונה אכן זכאי לאותן קצבאות.
  • פניות לגופים ממשלתיים במדינות אחרות גם הן עשויות להצריך הגשת אישור חיים נוטריוני.
  • לעתים קרובות, גופים פרטיים כדוגמת חברות ביטוח או בנקים עשויים לבקש אישור חיים נוטריוני במקרים מסוימים.

תהליך הנפקת אישור חיים נוטריוני

בן אדם אשר מעוניין לקבל אישור מגיע למשרד הנוטריון, עם תעודת זהות או דרכון. הנוטריון בודק היטב את פרטי הזיהוי, ומשתכנע שהאדם שלפניו אכן אותו בן אדם. לאחר מכן, נוטריון חותם על אישור המאמת כי אותו אדם התייצב מולו באופן אישי וזוהה על ידיו ללא ספק. במקרים בהם בן אדם אינו מסוגל להגיע בעצמו למשרד הנוטריון בשל מגבלה בריאותית או תנועתית, הנוטריון יכול להגיע בעצמו לביתו של האדם או למוסד הרפואי בו הוא מאושפז על מנת לאמת את זהותו.

כמו כן, ניתן להנפיק תעודת חיים גם במשרד הפנים. במקרה הזה, על המעוניין באישור להגיע באופן אישי לפקיד משרד הפנים, להזדהות בפניו באמצעות תעודה רשמית, ולקבל ממנו אישור חיים חתום על ידי אותו פקיד ונושא חותמת משרד הפנים. כאשר נדרש להנפיק אישור חיים ממשרד הפנים עבור אדם שאינו יכול להתייצב בעצמו בלשכה, נחוץ לספק אישור רפואי הכולל את הפרטים הבאים:

  • אישור חתום מרופא מוסמך המעיד כי בדק את המטופל והוא אכן בחיים. על האישור להימסר למשרד הפנים תוך 48 שעות ממועד חתימת הרופא.
  • ציון הסיבה הרפואית שבגללה אין ביכולת המטופל להגיע בעצמו ללשכת משרד הפנים
  • פרטי הרופא כולל מספר רישיון, בצירוף חתימתו

בנוסף, בן אדם אשר יפעל בשמו המבקש חייב להצטייד בפני פקיד משרד הפנים עם  ייפוי כוח המאפשר לו לייצג אותו.

דילוג לתוכן