אישור העתק נוטריוני

אישור העתק הוא פעולה משפטית פורמלית שמבצע נוטריון (עורך דין בעל סמכות לאשר את מקוריותם של מסמכים). הנוטריון בודק שהעותק של מסמך (למשל חוזה, צוואה, תעודת לידה וכד') זהה לחלוטין למסמך המקורי. הנוטריון צריך להבין היטב את תוכן המסמך המקורי על מנת לוודא שההעתק אכן זהה לו. הוא בודק שכל הפרטים – הטקסט, החתימות, החותמות וכל רכיב אחר – מופיעים בדיוק באותו האופן בהעתק. בתום הבדיקה, אם הנוטריון מאמת שההעתק זהה לחלוטין למקור, הוא מאשר זאת על ידי חתימה וחותמת נוטריונית על ההעתק. אישור ההעתק נותן תוקף משפטי להעתק כאילו היה המסמך המקורי.

סעיף 12 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, קובע כי "לא יאשר נוטריון מסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים". תקנה 7(א) לתקנות הנוטריונים מרחיבה על הוראת החוק ומבהירה כי נוטריון לא ייתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו, אלא אם הוא מלווה בתרגום.

החיוב של הנוטריון להבין את תוכן המסמך נובע ממספר שיקולים:

  • מניעת אישור מסמך שאינו חוקי מבחינת תוכנו. הנוטריון הינו אחראי לכך שהאישור שהוא נותן הוא אמין ומהימן. אם הוא אינו מבין את תוכן המסמך, הוא עלול לאשר מסמך שאינו תקף מבחינה חוקית.
  • השוואת המקור להעתק. הנוטריון צריך להיות מסוגל להשוות בין המקור להעתק כדי לוודא שהם זהים. אם הוא אינו מבין את תוכן המסמך, הוא עלול לא להיות מסוגל להשוות ביניהם כראוי.
  • מילוי טופס אישור העתק. הנוטריון צריך למלא טופס אישור העתק, ובו הוא מציין את השפה שבה נכתב המסמך. אם הוא אינו מבין את השפה, הוא עלול לא לדעת באיזו שפה נכתב המסמך המקורי.

עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לתת אישור העתק גם אם הנוטריון אינו מבין את השפה שבה נכתב המסמך. לדוגמה, אם רוב המסמך כתוב בשפה המובנת לנוטריון והכיתוב בשפה שאינה מוכרת לו הוא תוספת מינורית למסמך, ניתן לתת אישור העתק. במקרים אלו, יש לנקוט במשנה זהירות, כגון:

  • צילום ההעתק במשרדי הנוטריון. פעולה זו תעזור לנוטריון לבדוק את ההעתק ביסודיות בהמשך.
  • תרגום במקרים הנדרשים לכך. אם יש חשש שהכתוב בשפה שאינה מוכרת לנוטריון עשוי להיות רלוונטי לתוכן המסמך, ניתן להיעזר בשירותי תרגום.
  • אי עריכת האישור במקרים מסוימים. אם הנוטריון אינו בטוח שהוא יכול לתת אישור העתק אמין ומהימן, הוא רשאי להימנע מהוצאת האישור.

אם קיימת לכם שאלה כלשהי אודות אישור העתק נוטריוני ודרך המצאתו תפנו למשרד עורכי דין כהן ברוש ותקבלו מענה מלא ומקצועי.

דילוג לתוכן