אישור נוטריוני

מתן אישורו של נוטריון, המכונה לרוב חתימת נוטריון או אישור נוטריוני, מהווה הליך משפטי קריטי שיש לו חשיבות משמעותית במדינות רבות, כולל ישראל. אישור נוטריון הוא שירות הניתן על ידי נוטריונים מוסמכים, והוא משמש בתור אימות עבור מסמכים ופעולות משפטיות שונות. במאמר זה נדון במושג האישור הנוטריון, המסגרת המשפטית שלו, סוגי אישורי הנוטריון והנחיצות בקבלת שירותים מסוג זה.

מהו אישור נוטריון?

אישור נוטריון, כאמור, הוא אישור או אימות רשמי של מסמכים ופעולות על ידי נוטריון. נוטריונים ציבוריים הם אנשי מקצוע המורשים לבצע פונקציות משפטיות ספציפיות, הקשורות בעיקר לאימות מסמכים רשמיים. המטרה העיקרית של מתן אישור נוטריון היא להבטיח את האותנטיות והתקפות המשפטית של מסמכים ופעולות, ולעתים קרובות היא נדרשת כאשר מתמודדים עם סוכנויות ממשלתיות, בתי משפט או מוסדות, הן בארץ והן בחו"ל.

חוק הנוטריון ותנאי סף להסמכת נוטריון?

בישראל, תהליך מתן אישור הנוטריון מתבצע בכפוף לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976. לפי סעיף 2 לחוק זה, רק מי שעומד בקריטריונים ספציפיים, זכאי להיות נוטריון ולספק אישורים עבור ציבור הלקוחות. כדי להיות נוטריון מורשה בישראל, איש מקצוע משפטי חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
 • חבר בלשכת עורכי הדין ולעמוד באחד מהתנאים הבאים: לעסוק בעריכת דין לפחות 10 שנים, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל או להיות עורך דין שעסק לפחות 10 שנים,  מתוכן שנתיים לפחות בישראל, ואם הגיש את בקשתו לרישיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל.
 • ללא הרשעות פליליות בישראל או בחו"ל שיש בה משום קלון.
 • ללא עדות להליכים משמעתיים שגרמו להתלייה או ביטול רישיונו על ידי לשכת עורכי הדין בישראל.
 • נמצא מתאים לתפקיד הנוטריון על ידי ועדת הרישיונות, בכפוף לבחינת כל העונש המשמעתי שהוטל עליו לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950.

קריטריונים אלו נועדו להבטיח כי נוטריונים יהיו מוסמכים, מתאימים ביותר ובעלי הבנה עמוקה של עניינים משפטיים.

שירות תרגום מסמכים ומתן עבורו את האישור הנוטריוני

תרגום מסמכים ומתן אישור נוטריוני מהווה שירות מיוחד שבמסגרתו נוטריון מורשה מטעם משרד המשפטים בודק את נכונות התרגום ומאשר את דיוקו ונאמנותו למסמך המקורי. לשירות זה יש חשיבות מכרעת בכל הנוגע אל המסמכים שיש להציג בפני רשויות וגופים ממשלתיים זרים, במיוחד כאשר יש לתרגם מסמכים מעברית לשפה אחרת, כגון, למשל, אנגליתרוסית או רומנית.

דוגמאות למסמכים המצריכים לעתים קרובות את התרגום נוטריוני כוללות תעודות נישואין, תעודות לידה, תעודות פטירה, נתוני רשומת חינוכית ותעודות הניתנות על ידי מוסדות להשכלה גבוהה, פסקי דין ומסמכים משפטיים אחרים. עבור ציבור המבקשים להגר, ללמוד בחו"ל או לעבוד במדינה אחרת, תרגומים נוטריוניים מספקים את שכבת האמינות נוספת עבור מסמכיהם ומבטיחים הקבלה הדרושים על ידי רשויות זרות.

סוגי אישורים נוטריוניים

לנוטריונים קיימות סמכויות ואחריות שונות המוגדרות בסעיף 7 לחוק הנוטריון. סמכויות אלו כוללות:

 • אימות חתימות מסמכים: נוטריונים יכולים לאמת את האותנטיות של חתימות על גבי המסמכים.
 • אישור על אותנטיות החתימה: נוטריונים מאשרים כי חתימות על מסמכים, שנעשו מטעם אדם אחר, הן בתוקף משפטי.
 • אישור נכונות העתקי מסמכים: נוטריונים יכולים לאשר כי העתק של מסמך הוא נאמן למקור.
 • אישור תרגום מסמכים: כאמור לעיל, נוטריונים יכולים לאשר את הדיוק של מסמכים מתורגמים ונאמנותם למסמך המקורי.
 • קבלה ואישור של תצהירים והצהרות אחרות: נוטריונים מוסמכים לקבל ולאמת הצהרות ותצהירים למיניהם.
 • אישור כי אדם פלוני חיי: נוטריונים יכולים לאשר שאדם קיים ולאמת את זהותו.
 • אישור נכונותה של רשימת מלאי: נוטריונים רשאים לאשר את הדיוק של רשימות מלאי.
 • עריכת העדה של מסמך סחיר: נוטריונים רשאים להודיע אודות חילול השטר אשר נמשך במדינה זרה לאדם שבפניו יש להעיד את השטר. 
 • עריכת מסמכים וביצוע פעולות: ביצוע הערכות מסמכים ופעולות משפטיות בידי נוטריון הוא חלק בלתי פרטי מתהליך המשפט המודרני. במעמד זה, הנוטריון מהווה דמות משמעותית, מעמידה בחזית האחריות לוודא את החוקיות ותקינות של מסמכים חשובים והליכים משפטיים שמאחוריהם. כאשר עריכה או הפעולה מתבצעת על ידי נוטריון, היא מתקבלת על פי הדין ואכן מהווה רקע משפטי אמין לפעולות הקשורות אליה. 
 • שירות בתור נוטריון ציבורי: נוטריונים רשאים להפעיל סמכות נוטריון ציבורי מטעמי דין אחר.
 • אימות הסכם ממון: אם הסכם ממון בין בני הזוג נערך לפני הנישואין, ניתן לקבוע את תוקפו המשפטי על ידי אימות ההסכם שנעשה על ידי נוטריון.

מעבר לכך, סעיף 20 לחוק הנוטריון קובע כי ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לעסקאות מקרקעין, לרבות משכנתאות, חייב באישור נוטריון. דרישה זו מבטיחה כי הסמכויות המעוגנת במסמכים אלו הן לגיטימיות ומובנת היטב על ידי הצדדים המעורבים.

כוחו של אישור נוטריון

לאישורי נוטריון ישנה חשיבות מהותית ומכריעה בעולם המגוון של ההליכים המשפטיים, אשר בפירוש הינם בעלי משקל רב בתחומי שיפוט שונים. סעיף 19 לחוק הנוטריון מתאר במפורש את התפקיד המשמעותי שממלא אישורו של נוטריון, ורואה בו את הראיה המספקת ומהימנה בהקשרים משפטיים למיניהם. כתוצאה מכך, בתי משפט, גופים ממשלתיים ורשויות מוסמכות הן בישראל והן בעולם דורשים לעתים קרובות אישורים נוטריוניים כדי לאמת מסמכים ופעולות משפטיות.

במקרים של מדינות זרות, הצורך באפוסטיל יכול להתעורר גם כן. אישור האפוסטיל מהווה סוג מיוחד של אישור נוטריוני אשר ניתן בהתאם לדרישות אמנת האג משנת 1961, וזוכה להכרה עולמית. מטרתו העיקרית היא לאמת את המסמכים שבידי הציבור, לרבות תעודות בעלות ערך משפטי. קבלת אישור אפוסטיל הניתן על ידי נוטריון מוסמך מאשרת בעצם את תוקפו ומשקלו המשפטי במדינת ישראל.

כעיקרון ניתן לקבל אישור אפוסטיל עבור מסמכים נוטריוניים במסגרת תהליך דיי פשוט. אנשים שברצונם לקבל אישור זה על אישור נוטריון יכולים להתחיל את ההליך על ידי פנייה לבית המשפט הרלוונטי שבו פועלת מחלקת תעודות האפוסטיל. תעודה זו ניתנת על ידי פקיד בית המשפט המוסמך לאחר שיבדוק כי הנוטריון שנתן את האישור אכן מופיע ברשימת הנוטריונים.

בהתאם לפרוטוקול הרשמי, אימות מסמכים ציבוריים, לרבות תעודות חינוך שניתנו על ידי משרד החינוך ותעודות נישואין או גירושין ממשרד הפנים, מחייבים את אישור משרד החוץ. אישור זה חיוני כדי שמסמכים אלה יקבלו הכרה ותוקף משפטי מעבר לארץ המוצא שלהם.

מבחינה משפטית, מעמדו של אישור האפוסטיל מקביל לזה של תעודת נוטריון. עם זאת, הכרחי לציין כי תעודת נוטריון מחזיקה בתוקף שיפוט בלעדי בתוך מדינת ישראל, בעוד שתעודת אפוסטיל מרחיבה את הלגיטימיות שלה למדינות זרות שהן צד לאמנה הבינלאומית של האג.

בנוף המורכב של הליכים משפטיים בישראל ובמדינות רבות אחרות, לא ניתן להפריז בתפקידו המרכזי של אישור נוטריוני. נוטריונים, הממונים על עריכה אימות מסמכים משפטיים, מחזיקים בעמדה עליונה בהבטחת היושרה והחוקיות של קשת רחבה של עניינים. הבדיקה קפדנית ומדוקדקת שהם מבצעים במהלך מתן האישור מהווה את סלע האמון שעליו נשענת לעתים קרובות כלל מערכת המשפט. בהקשר זה, אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו בכל שאלה בדבר קבלת אישורים נוטריוניים. אנו במשרדי עו"ד כהן ברוש מתחייבים לספק מענה מקיף בנושא ומבטיחים קבלת אישורים נוטריוניים בצורה חלקה וזריזה. צרו איתנו קשר מומחינו ישמחו לעזור. 

שאלות נפוצות

כיצד אוכל למצוא נוטריון אמין לצרכיי?

כדי למצוא נוטריון אמין, שקול לבקש המלצות מחברים, משפחה או עמיתים. לחלופין, הנכם יכולים לפנות למשרדי עורכי דין מקומיים, בנקים או משרדי ממשלה, מכיוון שלעתים קרובות יש להם נוטריונים בצוות. ספריות מקוונות ומשרדים מקצועיים שפורסמו את פרטיהם ברשת יכולים גם לעזור לכם לאתר נוטריונים מוסמכים. בעת בחירת נוטריון, וידאו שהוא בעל רישיון, ניסיון וידע בדבר המסמך הספציפי שעבורו הנכם צריכים לקבל אישור.

כמה זמן תקף אישור נוטריון?

תוקפו של אישור נוטריוני תלוי בסוג המסמך ותחום השיפוט. מסמכים נוטריוניים בדרך כלל אינם פוקעים, אך חיוני לבדוק את הדרישות של הצד המקבל. 

האם נוטריון ציבורי יכול לספק שירותים מחוץ לתחום העיסוק שלו?

נוטריונים מורשים בדרך כלל לבצע פעולות נוטריוניות רק בתחום השיפוט הספציפי שלהם. אם הנכם צריכים מסמך שאושר על ידי נוטריון במדינה אחרת, ברוב המקרים תצטרכו למצוא נוטריון שעוסק בתחום זה. 

איזה מסמכי זיהוי צריך להציג בפני נוטריון?

בדרך כלל תצטרכו לספק לפחות סוג אחד של תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי רשות ממשלתית, כגון רישיון נהיגה, דרכון או תעודת הזהות מדינה. התעודה חייבת להיות עדכנית ובמצב תקין. 

דילוג לתוכן