חוק נוטריוני

חוק הנוטריונים, התשל”ו–1976, מגדיר מי יכול לשמש כנוטריון ומהן סמכויותיו. על פי ההגדרה נוטריון הוא עורך דין מוסמך לבצע פעולות כמו אישור מסמכים, חתימות ותרגומים. כדי לקבל רישיון נוטריון, על עורך הדין להיות אזרח ישראלי או תושב קבע עם ותק של 10 שנים לפחות בתחום עריכת דין, לעבור השתלמות מקצועית ולהיות ללא עבר פלילי. בפרט, סעיף 3 לחוק עוסק בהוכחת זכות חתימה וקובע כי על הנוטריון לקבל אותה כאשר הוא מתבקש לאשר חתימה של אדם מסוים על גבי המסמך. סעיף 4 קובע כי על הנוטריון לבדוק את הכשרות המשפטית של מי שעומד בפניו, למשל לעניין גילו. סעיף 8 מתייחס למצב שבו הפונה הוא אדם עם מוגבלות, וקובע את הדרך שבה על הנוטריון לנהוג במקרה כזה. סעיף 17 קובע שיש לציין במסגרת אישור נוטריוני מהו גובה שכר הטרחה עבור שירותיו. ואילו סעיף 30 מפרט כיצד מגישים בקשה לקבלת רישיון נוטריון. בנוסף לנקודות מרכזיות אלו, החוק מגדיר במדויק מהן סמכויות הנוטריון. ביניהן: מתן אישור כי פלוני חי, מתן ייפוי כוח נוטריוני, הפקת אישור נכונות מסמכים ותרגומים, עריכת צוואות, מתן אישור הסכמי ממון ועוד. הודות לכוח המוענק לנוטריון מטעמי חוק הנוטריונים, התשל”ו–1976 אישורים אלה נחשבים לתקפים ומקבלים שכבה נוספת של אותנטיות מבחינה משפטית.

בנוסף לחוק הנוטריונים, תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 מפרטות את נושאים שונים הנוגעים לעבודתו של נוטריון וסמכויותיו. תקנות אלו מכילות הוראות רבות, על פיהן עבודתו של נוטריון כרוכה במספר חובות וכללים לניהול תקין של רישומים ומסמכים במשרדו, בהתאם להוראות חוק הנוטריונים. אלו הן המרכזיות שביניהם:

  • על פי תקנה 22, נוטריון מחויב לשמור העתק מקורי של כל אישור נוטריוני שהוא מנפיק לתקופה של 7 שנים לפחות. שמירת ההעתקים נועדה לצורך השוואה למסמכים שבידי הלקוחות, מתן העתקים במקרה של אובדן האישור המקורי, וכן למען אכיפה וביקורת מטעם משרד המשפטים.
  • בהתאם לתקנה 25, על נוטריון לנהל פנקס תקבולים נפרד הכולל את תיעוד הכנסותיו משירותי הנוטריון שהוא מעניק, בנפרד מהכנסות משירותים משפטיים אחרים שניתנו על ידיו בתור עורך דין.
  • תקנה 2 קובעת כי יש לנהל פנקס צוואות מיוחד הכולל פירוט של כל צוואה שאושרה על ידי הנוטריון.
  • על פי תקנה 24 יש לנהל כרטסת אלפביתית ובה כרטיס עבור כל לקוח, המפרט את כל הפעולות הנוטריוניות שנעשו עבור אותו הלקוח.

מערכות הרישום הללו נועדו לשמור על שקיפות וסדר בעבודת הנוטריון ולהקל על המעקב אחר הפעולות השונות המבוצעות במשך הזמן. הן גם מסייעות באימות מסמכים ומניעת שימוש בהם לרעה, כולל זיופים או שינויים שעלולים להיעשות על ידי גורמים שלא מוסמכים לכך. בין כלל החובות הבולטות אשר מוטלות על הנוטריון בהקשר זה ניתן להדגיש דווקא את החובה לנהל פנקס תקבולים נפרד, פנקס צוואות נפרד וכרטסת לקוחות מסודרת. אלו מסייעים בפיקוח הולם על הכנסות הנוטריון, רישום צוואות ומעקב אחר פעילות מול קהלה הלקוחות. עמידה בדרישות אלה, לצד שמירת העתקי אישורים, הינה הכרחית על מנת לוודא שעבודתו של הנוטריון נעשית כדין ועומדת בסטנדרטים מקצועיים גבוהים ותורמת לאמינות דמותו בעיני הציבור ובתי המשפט.

צריכים לאמת את המסמכים החשובים שלכם? פנו עוד היום למשרד עורכי דין כהן ברוש ויחד נתקדם. הצוות המסור שלנו מתמחה בשירותים נוטריוניים למיניהם, תוך הבטחת אימות מהיר ומדויק של מסמכים על מנת לתמוך במאמצים שלכם. צרו עמנו קשר עכשיו כדי לייעל את תהליך הטיפול נוטריוני במסמכיכם ולהבטיח ציות לחוק.

דילוג לתוכן