בחרו עמוד

כללי

ויזת L לעומת ויזת E, ויזות עבודה לארה"ב – יתרונות וחסרונות

כהן ברוש משרד עורכי דין 

ויזת-L וויזת-E, הן ויזות עבודה זמניות לארה"בלסוגים השונים יש מגוון יתרונות וחסרונות אל מול הסוגים האחרים של אשרות לארה"בבמאמר זה נסביר אודותיהם למי מתאימות הוויזות, איך מגישים בקשה, ומה יתרונות וחיסרונות שלהן.

ויזת L

ויזת L היא אשרת מעבר (טרנזיט) הנועדה להעברת עובדים בתוך חברה או עסק. היא מאפשרת לחברה זרהכגון חברה ישראליתלהעביר עובד לארה"ב לחברה האמריקאית הקשורה לחברה הישראלית באופן חוקיכמו למשל חברתבת שלה.
ישנם שני סוגים של ויזות L:

  1. ויזת L-1A, עבור מנהלים.
  2. ויזת L-1B, עבור עובדים המתמחים בתחום מסוים.

כל בקשות המועמדות של ויזות ה-L, עוברות דרך אחד ממרכזי רשות ההגירה והאזרחות (USCIS) במרכזה של ארה"ב. אם מעסיק רוצה פתרון מהיר לבקשתוהוא יכול לבקש את שירות פרימיוםשדורש מUSCIS לבצע את התהליך בתוך 15 יוםאולםעלות שירות זה גבוהה – 325 דולר עבור הבקשהועוד 1,225 דולר עבור זירוז השירותויזות ה-L נחשבות לוויזות "כוונה כפולה", כלומר שאם העובד ו/או המעביד רוצים להמיר את הוויזה הזו לגרין קארדזה בהחלט אפשריאולםישנן הגבלות חשובות:

  • העובד שמועבר חייב שיהיה לו ותק בחברה הזרה (כדוגמה הנ"להישראליתבמשך שנה לפחות מתוך שלוש השנים האחרונותכתנאי למועמדות ויזת ה– L.
  • חייב להיות קשר חוקי בין החברה הישראלית לחברה האמריקאיתלמשלשאחת היא חברתבת של השנייה.
  • בעוד שבאופן תיאורטיויזה מסוג יכולה להוות יתרון כאשר עסקים קטנים רוצים לשלוח עובד לארה"ב על מנת לפתוח שם משרדהמציאות היא ש-USCIS בוחנים כל בקשת ויזת בקפידה והם אינם נוטים להיות ידידותיים כלפי חברות קטנות.
  • אם החברה הישראלית פותחת משרד חדש בארה"בהעובד המועבר מוגבל בדרך כלל לוויזה בת שנהעם אפשרות לחידושלאחר שנה, חברתבת האמריקאית חייבת להראות גדילה הן בהכנסותיהוהן מבחינת עובדיםאחרת ההארכה תסורב.

ויזת E

ויזות מסוג שונות לחלוטין מוויזות מסוג L, בכך שהן תוצר של "ברית"(הסכם ביןלאומיבין ארה"ב ומדינות אחרותויזות מסוג בד"כ ניתנות לחמש שניםאם כי מוגבלות לשנתיים כאשר נכנסים לארה"בניתן באופן עקרוני להאריך את הוויזה ע"י יציאה מארה"ב, או ע"י הגשת בקשה בתוך ארה"בבניגוד לוויזות L, ויזות מסוג אינן נחשבות לוויזות עם כוונה כפולהכלומרשהמרת ויזת לגרין קארדלמרות שאינה בלתי אפשריתקשה יותרישנם שלושה סוגים של ויזות מסוג E:

ויזת E-1
ויזת E-1 ידועה כוויזת סוחריהבריתהיא זמינה לאלה שסוחרים בעיקר בין ארה"ב ומדינת הבריתכמו למשל ישראלכדי לקבל ויזה כזועל הסחר להיות כבר קיים בין שתי המדינותלכןבניגוד לוויזה מסוג L, המספקת אשרה לשנה כשפותחים משרד חדש בארה"בויזת E-1 ניתנת כאשר מדובר בעסק שכבר קיים וסוחר בין שתי המדינות.

ויזת E-2
ויזת E-2 ידועה כוויזת משקיעהיא מתאימה למשקיעים גדולים שפותחים עסק חדש בארה"באו שרוכשים לפחות 50% מעסק קייםהשקעות רגילותהן בדרך כלל בסדרי גודל של כ-100,000 דולראם זאתעדיין מתקבלים אישורים גם עבור סכומים קטנים יותר.

ויזת E-3
ויזת E-3 מוגבלת לאוסטרלים בלבדאולםישראלי שיש לו גם אזרחות אוסטרלית יכול להיות מועמד לוויזת E-3. ויזת E-3 דומה לוויזת H-1B המוכרתובעיקר מכוונת עבור בעלי תואר ראשוןהיתרון של ויזה זוהוא שבניגוד לוויזת H-1B ההגבלות המספריות על ויזות E-3 בד"כ לא מגיעות אליהן.

בניגוד לוויזות מסוג L, תהליך הבקשה של ויזות מסוג מתקיים ישירות דרך שגרירויות ארה"בעובדה זו מהווה יתרון רב.
ראשיתמכיוון שהיא מאפשרת קשר ישיר בין נציג הקונסוליה המראיין ומבקש הבקשהלהבדיל מנציג USCIS המטפל בוויזות מסוג L, שבינו ובין ומבקש הבקשה לא מתקיים קשר אישישניתמכיוון שאת מבקש ויזה מסוג E, יכול ללוות עו"ד לריאיוןלפחות בישראלובעוד שהריאיונות יכולים להיות נרחבים ומקיפיםכשיש עו"ד נוכח הדבר יכול להוות גורם מרגיע עבור מבקש הבקשהואם נשאלות שאלות טכניותהעו"ד זמין לענות עליהן באופן מיידישלישיתנציגי הקונוסליות בישראל נוטים להיות יותר נחמדים ומסבירי פנים למבקשי ויזות מסוג E, מאשר נציגי USCIS למבקשי מועמדות לוויזות מסוג L.

ויזה לבן / בת זוג

 

בני זוג של בעל אשרת E ו-L גם יכולים לעבוד בארצות הברית. כל מה שהם נדרשים לעשות הוא להגיש בקשה ל-USCIS להיתר עבודה כאשר הם מגיעים לארצות הברית.

צרו קשר

 

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא ויזה L מול ויזה Eאו לגבי כל סוגי ויזות אחריםאתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון, במייל או בווטצאפ שלנו. נשמח לסייע בכל שאלה.  

רוצים לקבל את מאמרים החדשים שלנו ?

הירשמו לניוזלטר המדהים שלנו

ויזת עבודה לארה"ב

ויזת עבודה H1B לארה"ב

ויזת עבודה לארה"ב

ויזת עבודה L לארה"ב

דילוג לתוכן