ויזה L לארה"ב

תוכן עניינים:
free walking tour salzburg hvQFJhJvfR8 unsplash scaled

אחת מאשרות העבודה הפופולריות ביותר לארה"ב היא ויזה L. אשרת L מיועדת אך ורק עבור חברות זרות בעלות סניפים או שלוחות בארה"ב. החברה יכולה להעביר את אחד מעובדיה הזרים לעבודה זמנית בארה"ב. ישנם תנאים רבים לקבלת ויזה זו, אשר יידונו במאמר זה.

אנא צרו אתנו קשר לקבלת מידע נוסף.

ויזה L קיימת משנת 1970. מטרתה של אשרה זו היא לעודד חברות רב-לאומיות להשקיע בכלכלה האמריקאית. בניגוד לאשרות עבודה אחרות, שירות האזרחות וההגירה של ארצות הברית (USCIS) אינו מגביל את המספר השנתי של ויזות אלו. בשנת 2019 הונפקו כ-77,000 אשרות L.

חברות רב-לאומיות מכל העולם מעבירות את עובדיהן לארה"ב בוויזת L. הודו היא המדינה המובילה בהעברת עובדים, אחריה בריטניה, ברזיל וסין. ראו את התרשים שלהלן המציג את מוצאם של רוב העובדים עם ויזת L.

L visa

סוג הכשרה לקבלת ויזה L

kelly sikkema S47XBGwRZkc unsplash scaled

כדי שעובד יהיה זכאי לאשרת L, עליו לעבוד אצל המעסיק הזר במשך שנה רציפה מתוך שלוש השנים הקודמות להגשת בקשה. בנוסף, לחברה האמריקאית חייב להיות קשר ישיר לחברה הזרה. במילים אחרות, זה חייב להיות חברה בת, חברת אם או שלוחה של החברה הזרה.

ישנם שני סוגים של אשרות L:, L-1A ו-L-1B. אשרות L-1A מיועדות למנהלים ומנהלים בכירים של חברה זרה, המעבירה את האדם לתפקיד דומה בארה"ב. אשרות L-1B מיועדות לבעלי ידע מיוחד. התקנות הממשלתיות מגדירות באופן מאוד ספציפי את שתי הוויזות.

עבור מנהלים בכירים, התקנה הפדרלית להלן:

8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(C)

https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.1

יכולת ניהולית פירושה תפקיד בתוך הארגון שבו העובד:

(1) מנהל את הארגון או מרכיב עיקרי או שיש לו תפקיד מרכזי בארגון.

(2) קובע את המטרות והמדיניות של הארגון, של מרכיב ממנו או תפקודם.

(3) בעל סמכות לקבל החלטות לפי שיקול דעתו.

(4) מקבל הנחיות או הדרכה כללית בלבד ממנהלים בדרג גבוה, מהדירקטוריון או מבעלי המניות של הארגון.

מנהלים בכירים טיפוסיים שקיבלו אשרת L-1A הם: מנכ"לים, COOs, CFOs ו-CTOs.

 עבור מנהלים, התקנה הפדרלית להלן:

8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(B) states

יכולת ניהולית פירושה תפקיד בתוך הארגון שבו העובד:

(1) מנהל מחלקה/חטיבה/פונקציות/מרכיב בארגון.

(2) מנהל ומפקח על עבודתם של עובדים בכירים, מקצועיים או תפקידים ניהוליים אחרים או מנהל פונקציות חשובות בארגון, במחלקה או בחטיבה של הארגון.

(3) יש לו סמכות להעסיק ולפטר או להמליץ ​​על פעולות כוח אדם אלו ואחרות (כגון קידום והרשאות חופשה) אם עובד אחר או עובדים נמצאים בפיקוח ישיר או, אם אין עובד אחר בפיקוח ישיר, עובד בדרג בכיר בההיררכיה הארגונית או ביחס לפונקציה מנוהלת.

(4) מפעיל סמכות שיקול דעת על הפעילות השוטפת של הפעילות או התפקיד שלגביהם יש לעובד סמכות. מנהל קו אינו נחשב כפועל בתפקיד ניהולי רק מתוקף תפקידיו הפיקוחיים, אלא אם הכפופים הם עובדים מקצועיים.

הן עבור בכירים והן עבור מנהלים בהתאמה, העובד חייב לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים לעיל אצל המעסיק הזר וגם עבור המעסיק האמריקאי הפוטנציאלי.

עובדים הזכאים לויזה L-1B חייבים לעמוד בהגדרה של בעל ידע מיוחד. להלן החלטת הממשלה:

ידע מיוחד פירושו הידע המומחה שיש לאדם על המוצרים, השירותים, המחקר, הציוד, השיטות, הניהול או אינטרסים אחרים של הארגון העותר ויישומו בשווקים בינלאומיים, או רמה מתקדמת של ידע או ניסיון בתהליכים והנהלים של הארגון.

See 8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(D)

תקנה זו הוגדרה עוד יותר על ידי מזכר של USCIS בשנת 2015: האזרח הזר צריך לעמוד באחד מהסטנדרטים הבאים:

ידע מיוחד, שהוא הכרת המוצר, השירות, המחקר, הציוד, הטכניקות, הניהול או תחומי עניין אחרים של הארגון העותר ויישומו בשווקים בינלאומיים, שהוא נבדל או נדיר בהשוואה לזה המצוי בדרך כלל בתעשייה המסוימת; אוֹ

ידע מתקדם, שהוא ידע או מומחיות בתהליכים ובנהלים הספציפיים של הארגון העותר, שאינם מצויים בדרך כלל בענף הרלוונטי ומפותחים מאוד או מתקדמים יותר בהתקדמות, במורכבות ובהבנה מזו המצויים בדרך כלל אצל המעסיק.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/memos/L-1B_Memorandum_8_14_15_draft_for_FINAL_4pmAPPROVED.pdf

כפי שניתן לראות, ההגדרות של מנהלים, מנהלים בכירים ועובדים בעלי ידע מיוחד הן מאוד ספציפיות. מטרת כל עתירה של אשרת L היא להראות שהעובד העובר לארה"ב עומד באחת מהקטגוריות לעיל.

תהליך הגשת בקשה ויזה L

אשרת L היא ויזה מבוססת מעסיק, כלומר המעסיק האמריקאי הוא זה שמגיש את הבקשה. עליו להגיש טופס I-129 עם תוספת לאשרת L. אבל המפתח להצלחה עבור בקשות אשרת L הם המסמכים המוגשים יחד עם הבקשה. להלן רשימה של המסמכים הנדרשים:

מסמכים שמגישה חברה האמריקאית:  

 • מזכר התאגדות או עמותה
 • בקשה ל-EIN (טופס SS-4)
 • תעודות מלאי
 • חוזה שכירות של העסק
 • הצהרת בנק או העברה בנקאית המעידה על השקעה ראשונית
 • דוחות חשבונאיים מבוקרים (מאזנים, דוחות רווח/הפסד, דוחות תזרים מזומנים)
 • טופס החזר מס הכנסה לחברות 1120 (אם יש)
 • טופס 941 לדוח רבעוני של מעסיק (אם יש)
 • תיאור עסקי החברה
 • חוזים מסחריים, חשבוניות, שטרי מטען, מכתבי אשראי וכו'.
 • דפי בנק למשך שנה
 • נייר מכתבים של החברה (מספר גיליונות)
 • מבנה החברה, תוכנית העסקת עובדים חדשים, כולל תרשים ארגוני מפורט, המציג שמות, כותרות, חובות, משכורות והשכלה.
 • תמונות של המשרד הראשי (פנימי וחוץ)
 • מכתב הצעה מפורט לעובד שעובר לארה"ב
 • אם חברה חדשה, אז תוכנית עסקית לחמש השנים הבאות.
 • טפסי W-2 לעובד.

 מסמכים שמגישה חברה זרה:

 • רישיון עסק
 • מזכר ההתאגדות
 • דוחות מס הכנסה בשלוש השנים האחרונות
 • דוחות חשבונאיים מבוקרים (מאזנים, דוחות הכנסה, דוחות תזרים מזומנים)
 • מבנה ארגוני, מספר הכולל של עובדים, תפקידים, אחריות, שכר, רמת השכלה ותפקידים בחברה שמבצע עובד שעובר לארה"ב
 • חוברת חברה או הצגת מוצר
 • מסמכים של עסקאות (חוזים, שטרי מטען, מכתבי אשראי)
 • דפי בנק, או רישומי עסקאות למשך שנה
 • נייר מכתבים של החברה עם לוגו החברה, שם וכתובת (מספר גיליונות)
 • תמונות של המשרד הראשי, המפעלים או הבניינים של החברה (אין צורך אם הם כבר כלולים בחוברת החברה)
 • התוכנית העסקית למשרד בארה"ב לחמש שנים אם מדובר במשרד חדש.
 • מכתב מפורט מהמעסיק המסביר את תפקיד העובד ומשך ההעסקה אצל המעסיק.

 מסמכים מהעובד עצמו:

 • קורות חיים
 • דיפלומה
 • מכתב אימות העסקה מהחברה הזרה, המפרט בדיוק מה העובד עשה.
 • החלטת דירקטוריון או מסמכי מינוי המאשרים את ההעברה
 • כל מסמך אחר המעיד על יכולתו של העובד לנהל עסקים בתפקיד הטכני.
 • 12 תלושי שכר של העובד

שתי הסוגיות החשובות ביותר העומדות בפני מבקשי אשרת L, הן:

1) להוכיח את הקשר המשפטי בין החברה הזרה לחברה האמריקאית, וכן

2) להוכיח שהעובד עונה על ההגדרות של מנהל בכיר, מנהל או אדם בעל ידע מיוחד.

לגבי קשרי החברה, אם החברה האמריקאית היא תאגיד, אז תעודת מניות וראיות אחרות לבעלות חייבות להראות את הקשר הישיר בין החברה האמריקאית לחברה הזרה.

לדוגמה, חברה א' היא חברת הבת בבעלותה המלאה של חברה ב', חברה זרה. יש לספק ראיות המראות את הבעלות על חברה א' על ידי חברה ב'. דוגמאות לכך יכולות להיות החלטת דירקטוריון מחברה א' המתארת את הנפקת המניה לחברה ב', תעודת מניה המציגה את המניות המונפקות של חברה א' מוחזקות על ידי חברה ב', וכן את החזר מס חברות בארה"ב מחברה א' הכולל לוח מס שמראה שחברה א' נמצאת בבעלות חברה ב'.

כדי להראות שהעובד עונה על ההגדרה של מנהל בכיר, מנהל או אדם בעל ידע מיוחד, העדות החשובה ביותר היא מכתבים נרחבים הן מהחברה הזרה והן מהחברה האמריקאית על העובד והתפקיד שהוא ימלא בחברה האמריקאית. על החברה הזרה לתאר בפירוט משמעותי את כל התפקידים שהעובד מבצע. נניח שהעובד הוא מנהל בכיר או מנהל. במקרה זה, יש להראות במכתב כיצד העובד מפקח על חטיבות בחברה, על כמות העובדים שהוא מפקח ועל תפקידי העובדים, על השכלתם ושכרם. אם העובד הוא בעל ידע מיוחד, יש להראות במכתב (עם תיעוד נלווה) כיצד עבודתו ייחודית, מסייעת למעמד הפיננסי של החברה, להכשרה ולהשכלה הנדרשת לתפקיד וכיצד העובד עומד בסטנדרטים אלו.

הכתב מהמעסיק האמריקאי חייב לציין מה יהיה תפקידו של העובד, מספר העובדים או המחלקות שעליהם יפקח. במקרה של אדם בעל ידע מיוחד יש להראות כיצד המומחיות שלו תעזור להגדיל את רווחי החברה בארה"ב. בנוסף, יש לספק תרשימים ארגוניים מפורטים מאוד הן מהחברות הזרות והן מהחברות האמריקאיות. בכל מקרה, יש לציין בתרשים את המנהלים והכפופים לעובד. יש לספק משרות פיקוח וכפיפות, חובות, השכלה ושכר.

בנוסף למכתבים, יש להצטייד בתיעוד נרחב המעיד כיצד הממונה/המנהל או בעל הידע המקצועי עומד בדרישות החוק. לממונים/מנהלים יש לספק תזכירים, מיילים, חוזים וכו' המראים כיצד האדם מנהל את המחלקה או מנהל את העובדים. לבעלי ידע מיוחד, הוכחות להכשרה, השכלה, הסכמי סודיות, רישיונות, דוגמאות של מוצרים שפותחו על ידי העובד והצלחתם בשוק.

רוב המעסיקים שרוצים להעביר את העובדים שלהם לארה"ב מבקשים לעשות זאת כמה שיותר מהר. תהליך ההגשה רגיל נמשך, נכון להיום, כארבעה עד חמישה חודשים. אך, ניתן להגיש בקשה לעיבוד מזורז, הנקרא עיבוד פרימיום, תמורת תשלום נוסף. USCIS חייב להגיב תוך שבועיים. עם זאת, עבור מקרים של עיבוד פרימיום, USCIS מבקשת בדרך כלל ראיות נוספות, ובכך מעכבת את ההחלטה הסופית בעוד חודשיים לפחות.

הטבלה הבאה מציגה את עמלות USCIS עבור אשרות L:

מי משלםסיבת תשלוםסכום העמלהמידע נוסף
מעסיקעמלת בקשה460$
מעסיקים המבקשים מעמד ראשוני של לא מהגר L-1 עבור עובד זר
או
מעסיקים המבקשים אישור לעובד זר שכבר נמצא בסטטוס לא-מהגר L-1 להחליף מעסיק, לרבות עתירות המבקשות עבודה מקבילה חדשה.
עמלת מניעת וגילוי הונאה500$
את העמלה יש להגיש בהמחאה נפרדת או בהעברה בנקאית
רפורמות בחוק על ויזות L ו-B1H של שנת 2004. Pub. L. 108-447 (PDF)
מעסיקים המבקשים ויזה L-1 שיש להם 50 עובדים או יותר בארה"ב, אם ליותר מ-50% מהעובדים הללו יש מעמד H-1B, L-1A או L-1B שאינם מהגרים (למעט חריגים להלן)Pub. L. 114-1134,500$
את העמלה יש להגיש בהמחאה נפרדת או בהעברה בנקאית
נחתם בחוק 18 בדצמבר 2015, ובתוקף עד 30 בספטמבר 2027. האגרה חלה על עתירות שהוגשו בתאריך 18 בדצמבר 2015 או לאחר מכן
מעסיקתהליך פרימיום2,500$
https://www.uscis.gov/forms/all-forms/h-and-l-filing-fees-for-form-i-129-petition-for-a-nonimmigrant-worker

סוף תהליך הגשת בקשה ויזה L

austin distel a8Mc4Z M4vU unsplash scaled

ברגע ש-USCIS מאשרת את בקשת ויזה L, התיק מועבר לשגרירות ארה"ב במדינה בה נמצא העובד. לאחר מכן על המועמד להגיש בקשה לוויזה (טופס DS-160) לשגרירות. הגשת בקשה לוויזה L דומה להגשת בקשה לוויזת תייר. נשאלות שאלות רבות על העובד, על משפחתו, על העבודה ,השכלה ושאלות בשביל בדיקה ביטחונית. לאחר מכן נקבע ראיון בשגרירות. העובד חייב להביא את הדרכון שלו, תמונות פספורט, אישור לבקשת הוויזה שלו, עותק של הודעת האישור מ-USCIS, ולעיתים קרובות מכתב מהמעסיק האמריקאי המפרט את תהליך העברה של העובד לארה"ב. ברוב המקרים, הראיון קצר מאוד והוויזה תאושר, אלא אם יש בעיות ביטחוניות או אם העובד שהה בעבר בארה"ב מעבר לזמן המותר (overstay).

למעסיקים בינלאומיים גדולים יש אפשרות להגיש בקשה כללית הנקראת – L Blanket Petitions. בקשות אלו נועדו לחברות גדולות שמעבירות עובדים רבים ברחבי העולם למשרדיהן בארה"ב. הבקשה הכללית בעצם "מכסה" את כל העובדים הזרים הפוטנציאליים של חברה זו. אם בקשה כזו מוגשת, אזי העובד יצטרך לעבור ראיון מעמיק יותר בשגרירות, שכן מעולם לא הוגשה עבורו בקשה פרטנית. במקום זאת, הוא או היא "מכוסים" ע"י בקשה זו. במקרים אלו, על העובד להוכיח לקצין הקונסולרי את כשירותו כמנהל בכיר, מנהל או בעל ידע מיוחד. עליו להביא טופס I-129S, תחליף לטופס בקשה הטיפוסית I-129 עבור עובדים שאינם מהגרים, ולהגיש את בקשת הוויזה DS-160, כפי שהוסבר לעיל. בנוסף, עליו לספק תיעוד מקיף ומכתבים מהמעסיק הזר והמעסיק האמריקאי שלו כדי להראות שהוא זכאי לוויזה זו.

אשרת L הראשונית מונפקת בדרך כלל לשלוש שנים. אבל, אם החברה האמריקאית שאליה העובד מועבר היא בת פחות משנה, אזי אשרת L מוגבלת בדרך כלל לשנה אחת. חידוש ויזות L מתרחש במרווחים של שנתיים ועד לשבע שנים עבור אשרת L-1A (מנהלים בכירים/מנהלים) או חמש שנים עבור אשרת L-1B עבור עובדים בעלי ידע מיוחד.

בני משפחה של בעל ויזה L 

אחד היתרונות של ויזת L הוא שלבן/בת הזוג של בעל ויזת L תונפק ויזת L-2, המאפשרת לעבוד בכל מקום בארצות הברית. עד לאחרונה, בן/בת זוג נאלצו להגיש בקשה לאישור עבודה לאחר שנכנסו לארה"ב. תהליך זה נמשך פעמים רבות מספר חודשים ויצר קשיים מיותרים למשפחות. לפי צו מנהלי שנקבע לאחרונה, לבני זוג של בעל אשרת L-1 תהיה חותמת L-2 המאפשרת להם לעבוד בארה"ב. כאשר הם ייכנסו לארה"ב, הם יקבלו מספר תעודת זהות מביטוח לאומי מקומי ויכלו להתחיל לעבוד מיד לאחר הגעתם. חשוב לדעת שכדי לעבור ביקורת גבולות בני זוג של בעלי אשרת L-1 חייבים לשאת עימם את תעודת הנישואין עם תרגום לאנגלית. אם הם נוסעים עם בעל אשרת L-1, תעודת נישואין היא כל מה שנדרש עבור חותמת L-2. אם הם נוסעים בנפרד, עליהם להביא עותק של ויזה של בעל אשרת L-1, הודעת אישור מ-USCIS של בעל אשרת L-1 ותעודת נישואין. לילדים של בעלי אשרת L-1 מונפקות גם ויזות L-2. הם יכולים ללמוד בבית ספר אך אינם רשאים לעבוד.

גרין קארד לבעל ויזה L

יתרון נוסף של אשרת L-1 הוא שהיא נחשבת לוויזת כוונה כפולה. המשמעות היא שבניגוד להרבה אשרות אחרות לארה"ב, בעל אשרת L-1 יכול בעתיד להגיש בקשה לשינוי סטטוס שלו לתושב קבע דהיינו מחזיק גרין קארד. תושב קבע רשאי לעבוד בכל מקום בניגוד לאשרת L-1, המגבילה את בעל הוויזה לעבוד רק אצל המעסיק המממן. בנוסף, למעט חידושים תקופתיים, לגרין קארד אין תאריך תפוגה – כלומר, בניגוד לוויזה L-1, בעל הגרין קארד יכול להישאר לצמיתות בארה"ב ואם יהיה מעוניין בכך לקבל אזרחות אמריקאית.

גם מחזיקי אשרת L-1A (מנהלים בכירים/מנהלים) וגם מחזיקי אשרת L-1B (בעלי ידע מיוחד) יכולים לקבל לגרין קארד. אך לבעלי ויזה L-1A תהליך גרין קארד הוא הרבה יותר פשוט. רוב הבקשות לגרין קארד המבוססות על תעסוקה דורשים מה שמכונה הסמכת עבודה. המשמעות היא שעל המעסיק להוכיח, לאחר פרסום המשרה הפנויה בתקשורת המקומית, כי אין מועמדים מתאימים נוספים לתפקיד. תהליך זה דורש עבודה רבה מצד המעסיק ומעכב את תהליך הגרין קארד ביותר משנה. עם זאת, קיימת קטגוריית ויזה מבוססת מעביד למנהלים או מנהלים בכירים רב לאומיים (EB-1) שאינה דורשת תהליך הסמכת עבודה. להלן תרשים שהופק על ידי USCIS:

קריטריונים לזכאות
קטגוריותהסברסימוכין
מנהל או מנהל בכיר רב לאומי מסוייםאם העובד כבר מועסק על ידי המעסיק האמריקאי העותר, עליו לעבוד מחוץ לארצות הברית לפחות שנה אחת מתוך שלוש השנים שקדמו לבקשה או לקליטתם החוקית האחרונה של לא מהגרים. על המועמד בארה"ב להיות בעסק לפחות שנה אחת, להיות בעל מערכת יחסים רלוונטית עם הארגון שעבורו עבד מחוץ לארה"ב, ובכוונתו להעסיק עובד בתפקיד ניהולי.המעסיק העותר חייב להיות מעסיק בארה"ב ועליו להעסיק עובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד בכיר. על המבקש לעשות עסקים בארה"ב במשך שנה אחת לפחות כישות שיש לה קשר רלוונטי עם הארגון ששכר את העובד בחו"ל בתפקיד ניהולי.
אין צורך באישור עבודה.
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-first-preference-eb-1

כפי שמוצג בתרשים לעיל, מעסיק יכול להגיש בקשה לוויזת מהגר/גרין קארד למנהל או מנהל בכיר. הבקשה דומה לבקשת L-1A. על המעסיק להראות כי העובד עבד בחברה זרה הקשורה לחברה אמריקאית לפחות שנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות שקדמו לאשרת L-1A. בנוסף, החברה האמריקאית חייבת לעשות עסקים בארה"ב במשך שנה אחת לפחות.

קטגוריה זו של בקשות הגירה ידועה בשם הגירה מבוססת תעסוקה – First Preference EB-1 או בקיצור EB-1. המעסיק ממלא טופס I-140 (בקשת הגירה לעובדים זרים) במקום טופס לעובד ללא כוונת הגירה. ברוב המקרים, עובד L-1A יכול להגיש בקשה לגרין קארד במקביל עם משפחתו. הדבר מחייב הגשת טופס I-485, התאמת סטטוס, עבור העובד ועבור כל אחד מבני המשפחה שלו. כמו כן, במקביל ניתן להגיש בקשות נפרדות להיתר עבודה. למרבה הצער, בשלב זה לא ניתן להגיש בקשה לתהליך פרימיום עבור מנהלים בכירים/מנהלים רב-לאומיים. לכן התהליך ייקח חודשים רבים.

מעסיק יכול גם להגיש בקשת הגירה לעובד L-1B, אבל התהליך הרבה יותר מסובך וגוזל זמן. ראשית, על המעסיק לפנות למשרד העבודה כדי לקבוע את השכר המקובל לתפקיד. זה לוקח כמה חודשים. לאחר מכן על המעסיק לפרסם את המשרה הפנויה בתקשורת המקומית. מועמדים בעלי כישורים פוטנציאליים חייבים להיות מרואיינים על ידי המעסיק. אם המעסיק סבור שאף אחד מהמועמדים אינו עומד בדרישות, עליו לציין את הנימוקים. לבסוף, המעסיק מגיש בקשה לאישור העסקה למשרד העבודה מטעם עובד L-1B, המסביר את הסיבות לכך שהעובד הוא המועמד הכשיר היחיד מבין אלו שהגישו מועמדות למשרה. אם משרד העבודה יאשר את הבקשה, רק אז יוכל המעסיק להגיש בקשת הגירה בשם העובד. במקרה זה, המעסיק מגיש עתירת הגירה EB-2 או EB-3, בהתאם לרמת ההשכלה של העובד. במקרים רבים, אך לא בכל המקרים, עובד יכול להגיש בקשה לגרין קארד לו ולמשפחתו במקביל.

לסיכום

כפי שנראה לעיל, תהליך הגשת בקשה לויזה L-1 הוא מסובך. כמעט בכל המקרים, שכירת עורך הדין המתאים להגירה היא קריטית. אנו במשרד עורכי דין כהן וברוש הגשנו עתירות רבות מוצלחות של L-1 הן למנהלים ומנהלים בכירים של L-1A והן לעובדי L-1B בעלי ידע מיוחד. צרו קשר אתנו קשר עוד היום!

 
דילוג לתוכן