ויזת השקעה E2 בארה"ב – המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה

ויזה E2 – ויזת השקעה בארה"ב – מיועדת למשקיעים, אזרחי אותן מדינות אשר חתומות על הסכם עם ארצות הברית, אשר מעוניינים לעשות עסקים בארה"ב, ועקב מטרה זו הם מעוניינים לעבור לארצות הברית ביחד עם המשפחה שלהם.

רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת אשרת משקיע E-2 לארה"ב

1. מילוי טופס בקשה בסוג אמנה של סוחר בין ארצות ,אשרה לא לצורך הגירה. זו בקשה לאשרת משקיע, טופס DS – 156E ( חלק א' – פרופיל עסקי, חלק ב' – צוות)

2. חברות אשר כבר התאגדו בארה"ב, מתבקשות להציג תקנון התאגדות, אישור על מניות שהונפקו לבעלי מניות, רישיון עסק וחוזי חכירה / שכירות.

3. בכל המקרים, יש להגיש מכתב רשמי חתום על ידי רו"ח. המכתב נדרש לציין את אופי החברה, סוג העסק, להציג גם חברת בת או שותפות (אם יש כאלה), חלוקת בעלות ולאום בעלי המניות.

4. מבקש אשרה E2 – ויזת השקעה בארה"ב – נדרש להוכיח שמטרתו היא השקעה בארצות הברית, לכן צריך להגיש המחאה או עברה בנקאית כהוכחה להשקעה כספים בעסק. הדרישה היא לפרט אם ההשקעה היא מסוג של השקעה אישית או האם המשקיע הוא התאגיד. בכל מקרה יש להראות בצורה ברורה שעברת הכספים בוצע מהמשקיע לעסק.

5. כדי להוכיח שהעסק הוא ריאלי ופעיל כעסק מסחרי, רשויות ההגירה לארה"ב דורשות ממבקש אשרת משקיע לארה"ב (ויזת השקעה בארה"ב) להציג את המסמכים הבאים :

 • התוכנית העסקית של החברה לתקופה של 5 שנים הבאות
 • חוזים עם העסקים שקשורים לפעילות של חברה
 • דוחות כספיים מבוקרים אחרונים
 • ספר חשבונות עבור תשלומים ותקבולים או ספר חשבונות עבור הוצאות והכנסות
 • דוח שנתי אחרון
 • החזר מס אחרון בארה"ב
 • דפי בנק
 • קטלוגים
 • מאמרים חדשים
 • קבלות בגין רכישת ציוד או מלאי לעסק
 • חוזה על שכירות משרד
 • מסמכים אחרים כהוכחה שהעסק מייצר סחורה או נותן שירותים מסוימים.

6. לקבלת ויזת E2 – ויזת השקעה בארה"ב יש להוכיח שההשקעה היא משמעותית ופרופורציונלית ביחס לשווי העסק.

לעסק חדש, חברה חדשה של יזם אחד או יותר, בעיקר בתחום ההייטק, העלויות חייבות להיות מזוהות. המבקש אשרת משקיע לארה"ב חייב להוכיח, כי העלויות עבור העסק שלו סבירות. מועמד חייב להראות שהעלויות עבור העסק שלו הכרחיות להקמת עסק דומה עד רמת תפעול רווחי של העסק. ההשקעה צריכה להיות משמעותית, העסק צריך להיות ריאלי ולפעול באופן מסחרי. בבקשה להגיש כהוכחה טופס 1099, הוא טופס מס לדווח על הכנסות מסוגים שונים חוץ מהכנסה ממשכורת, למשל הכנסות משכירות, תמלוגים, ממעסיק שהוא מעסיק עצמאי או הכנסות בתור קבלן עצמאי, הכנסות מביטוח. להגיש דיווח שנתי על תשלומי מס עבור עובדים של חברה – זה טופס מסוג W-2 הדוח הזה מראה גם שחברה מעסיקה אזרחים או תושבי קבע של ארה"ב, או עובדים חוקיים אחרים. עבור חברות סטארט – אפ צריך לכלול עותק של מאזן מבוקר עבור שנה קודמת ודוחות כספיים מהשנים האחרונות.

7. לקבלת ויזת השקעה לארה"ב יש למלא טופס DS-160 – זה טופס בקשה עבור ויזה דרך אינטרנט מסוג אשרה שלא למטרת הגירה. את הטופס הנ"ל אפשר למצוא דרך אתר האינטרנט של רשויות ההגירה לארה"ב. כמו כן, אפשר לשלם אגרה עבור ויזת משקיע E2 לארה"ב דרך אתר אינטרנט ולהגיש אישור עבור תשלום אגרה ביחד עם הבקשה עבור ויזה של משקיע לארצות הברית .

8. תמונת דרכון שצולם על רקע לבן (בגודל 5 על 5 ס"מ)

9. מילוי חלק 3 של טופס  DS – 156 E

10. קורות חיים עבור העובד שמועסק אצל מבקש ויזת השקעה בארה"ב

11. מכתב רשמי של החברה, אשר מסביר את הסיבות מדוע העובד חייב להיות בארצות הברית ומתאר את התחומי האחריות שלו

12. צילום הדרכון של העובד – דף הביוגרפי של הדרכון עם הפרטים המזהים

13. עבור בקשה לקבלת מעמד עבור בני משפחה של מקבל ויזת השקעה בארה"ב, נא הגישו את המסמכים הבאים עבור כל אחד מחברי המשפחה:

 1. DS – 160 טופס בקשת אשרה שלא למטרת הגירה לארה"ב . את הטופס אפשר לקבל דרך אתר אינטרנט (CEAC), כפי שהוסבר למעלה.
 2. אישור עבור תשלום אגרה לויזה של משקיע לארצות הברית.
 3. תמונת דרכון שצולם בגודל 5 על 5 ס"מ ברקע לבן.
 4. צילום הדרכון של המבקש האשרה – צילום הדף הביוגרפי של הדרכון המכיל פרטים מזהים.

צרו קשר

משרדנו מעניק ייעוץ לאזרחים המעוניינים בוויזת השקעה E2 לארה"ב. אנא צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף על הגירה לארה"ב או ויזת משקיעים בארה"ב.
דילוג לתוכן