הוצאת אזרחות אמריקאית לילדים

אזרחות ארצות הברית היא נכס יקר ערך, המעניק זכויות והזדמנויות רבות לבעליה. כהורים, רבים מכם בוודאי שואפים בכנות ומלא לב שגם ילדיכם האהובים יזכו ליהנות מהיתרונות הרבים שמקנה האזרחות האמריקאית היוקרתית. במאמר זה, נסקור את החשיבות העצומה שבהשגת אזרחות עבור ילדיכם, נפרט את תנאי הזכאות הספציפיים על-פי החוק הרלוונטי, ונדון בתהליכים שונים אשר אותם נדרש לעבור למען קבלת האזרחות המיוחלת.

יתרונות משמעותיים של האזרחות לילדים

חשיבותה העיקרית והמכרעת של האזרחות האמריקאית לילדים טמונה בחופש התנועה הנרחב שהיא מקנה להם – היכולת הבלתי מוגבלת להיכנס ולצאת מארצות הברית ללא כל צורך בהסדרה מורכבת של אשרות כניסה ושהייה. יתרון נוסף וחשוב ביותר הוא זכות ההצבעה המלאה שתינתן לילדים עם הגעתם לגיל הבגרות, מה שיאפשר להם להשפיע באופן ישיר על עתידם של המדינה והחברה. בנוסף לכך, האזרחות האמריקאית מזכה את הילדים בזכות חוקית לקבלת דרכון אמריקאי תקף, וגם בהזדמנויות לימודים ותעסוקה מגוונות ורבות עוצמה בתוך תחומים מגוונים הן ארצות הברית והן בעולם כולו. 

תנאי זכאות לאזרחות אמריקאית לילדים

על-פי החוק האמריקאי זכאותו של ילד לקבלת אזרחות ארצות הברית נבחנת על-פי מספר קריטריונים עיקריים ומרכזיים: מקום הלידה המדויק של הילד, מעמד האזרחות המלא של הוריו במועד הלידה, ומשך תקופת השהייה המצטברת שלהם בגבולות ארצות הברית.

אזרחות אמריקאית לילדים שנולדו בתוך גבולות ארצות הברית

ילדים שנולדו בתוך ארצות הברית זכאים לאזרחות אוטומטית על-פי החוק, ללא תלות כלשהי במעמד האזרחות הקונקרטי של הוריהם או במקום מגוריהם הפיזי בעת הלידה. החוק האמריקאי מקנה מעמד של אזרחות מלידה לכל מי שנולד בתחומי גבולות המדינה ועל אדמתה. עבור ילדים אלו, הליך השגת האזרחות הוא פשוט למדי, וכולל במהותו רק את הגשת בקשה להנפקת מספר ביטוח לאומי לצרכי זיהוי מול הרשויות השונות והמצאת תעודת לידה מקורית לשם הוכחה.

אזרחות אמריקאית מכוח הורים בלבד - לילדים שנולדו מחוץ לגבולות ארה"ב

עבור ילדים שנולדו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים של ארצות הברית, הדרך היחידה להשגת אזרחות נגזרת במישרין ממעמד האזרחות של הוריהם. אם לפחות אחד מבין שני ההורים של הילד היה נושא תעודת אזרח ארצות הברית הניתנת וקיימת קודם למועד לידתו של הילד, ובנוסף שהה בתחומי ארצות הברית לתקופה מינימלית של חמש שנים רצופות (מתוכן לפחות שנתיים רצופות אחרי ההגעה לגיל 14), אזי אותו ילד יהיה זכאי לקבלת אזרחות ארצות הברית. במקרה של זוג הורים ששניהם אזרחים אמריקאים, די בכך שאחד מבין השניים בלבד שהה בתחומי ארצות הברית לתקופה קצרה קודם למועד לידתו של הילד, על מנת שיוכר הילד כזכאי לקבלת האזרחות.

אזרחות אמריקאית לילדים על בסיס "חוק הסבא" (Child Citizenship Act)

במקרים מסוימים שבהם ההורים לא עומדים בתנאי השהייה הממושכת הנדרש לפי החוק, קיימת אופציה חלופית להשגת אזרחות אמריקאית עבור הילד – וזאת באמצעות הסתמכות על "חוק הסבא" (Child Citizenship Act of 2000). תקנה חוקית ייחודית זו מאפשרת לילד שטרם מלאו לו 18 שנים להיות זכאי למעמד של אזרח ארצות הברית, אם התקיימו במצטבר שלושה תנאים מרכזיים. ראשית, שלפחות אחד מהוריו של הילד היה בעל אזרחות אמריקאית תקפה לפני לידתו. שנית, שאחד לפחות מסביו של הילד (מצד האב או האם) היה אף הוא אזרח ארצות הברית מלידה, וזאת עוד קודם ללידתו של הילד. ולבסוף, שאותו סב שהיה אזרח אמריקאי שהה בעבר שהייה ממושכת של לפחות חמש שנים רצופות בתחומי ארצות הברית, כשלפחות שנתיים מתוך התקופה היו היו לאחר שהגיע לגיל 14. אם מתקיימים כל התנאים הללו, הילד יוכר על-ידי רשויות ההגירה כזכאי להתאזרח.

עיקרי תהליך הוצאת אזרחות אמריקאית לילדים

הדרך העיקרית להשגת אזרחות אמריקאית לילדים היא דיי ישירה- ילד שנולד בתוך גבולות ארצות הברית זכאי לאזרחות אוטומטית, ללא קשר למעמד ההורים. כמו כן, אם לפחות אחד מההורים הוא אזרח אמריקאי שעמד בתנאים, הילד עשוי לקבל אזרחות גם אם נולד מחוץ לארצות הברית. עם זאת, במקרים בהם הילד אינו נולד כאזרח, קיימת אפשרות לעבור הליך התאזרחות. התהליך דורש מהורה להגיש בקשה רשמית ולשלם אגרות, לספק מידע ביוגרפי מפורט המעיד על זיקתו עם ארצות הברית ותקופת שהייה במדינה, ולבסוף לעבור ראיון אישי בקונסוליה. על מנת לעמוד בקריטריונים להתאזרחות, הילד חייב להיות מתחת לגיל 18 בעת הגשת הבקשה ולעמוד בקריטריונים הנזכרים לעיל.

ראיון אישי בקונסוליה

חלק משמעותי בתהליך הוצאת האזרחות האמריקאית לילדים, הוא קיום ראיון אישי קצר בשגרירות או בקונסוליה הרלוונטית בנוכחות הילד עצמו. מדובר בשלב נחוץ על מנת לאמת את הפרטים שנמסרו במסמכים ולוודא את קיום התנאים החוקיים לקבלת האזרחות. הראיון אמור להתבצע באווירה ידידותית, כאשר עלולים הפקידים לשאול גם שאלות כלליות ופשוטות על אודות הילד וסביבתו המשפחתית. חשוב להירגע ולא לחוש חרדה יתרה, שכן מטרת הראיון היא להכיר את משפחתו של הילד וזיקתה עם ארצות הברית. חשוב גם לקחת בחשבון כי מדובר בתהליך ארוך יחסית שיקח מספר חודשים עד שתתקבל החלטה סופית.

דילוג לתוכן