סירוב כניסה לארה"ב – מה הסיבות לדחיית בקשה לקבלת ויזה?

הרבה מהמבקשים לבקר בארה"ב כתיירים נתקלים בתשובה שלילית על ידי פקיד הגירה לארה"ב בשגרירות, כלומר: סירוב כניסה לארצות הברית. בדרך כלל הדבר קורה כאשר מבקשים את ויזת התייר לארה"ב בשגרירות ארה"ב, אבל לא תמיד. אנו במשרד עורכי דין הגירה לארה"ב מסייעים ללקוחות המשרד אשר נתקלו בסירוב כניסה לארצות הברית.

סירוב כניסה לארצות הברית עקב היעדר זיקה לארץ המולדת

הסיבה הנפוצה ביותר להחלטת סירוב הכניסה לארה"ב מהווה אי יכולת של מבקש ויזת תייר לארצות הברית להוכיח קשר חזק לארץ מולדתו. במילים אחרות, המבקש אינו מצליח לשכנע את פקידי ההגירה שהקשר שלו לארצו מספיק חזק כדי לייתר את האפשרות שהמבקש לא יחזור ארצה, אלא ישתקע בארה"ב. קשר כזה מוכיחים בדרך כלל באמצעות נכסים בארץ המולדת של המבקש, סכומים מכובדים בחשבונות הבנק של המבקש, ותק בעבודה טובה עם משכורת יפה, משפחה, התחייבויות, ודברים אחרים אשר "קושרים" את המבקש לארצו.

האם אפשר להגיש בקשה נוספת לאחר סירוב כניסה לארה"ב?

במקרה של סירוב כניסה לארצות הברית עקב אי הוכחת קשר לארץ המולדת, ככלל, אין מניעה מלנסות ולהגיש בקשה נוספת לקבל את הוויזה לאחר זמן מה. שגרירות ארה"ב בעצמה ממליצה למבקש שסורבה בקשתו, לנסות ולהגיש בקשה נוספת אחרי כשישה חודשים מזמן סירוב הכניסה. החוק לא נוקב בתקופה ספציפית של שישה חודשים או כל תקופה אחרת. עם זאת, הניסיון מראה כי מבחינה סטטיסטית הסיכויים לקבל תשובה חיובית בבקשה חוזרת שמוגשת תוך תקופה קצרה יותר משישה חודשים, אינם גבוהים במיוחד. תופעה ניכרת היא שצירוף של כמה סירובים ברצף, יש בו כדי להקשות על קבלת הוויזה בעתיד הקרוב לעין. לכן, יש לזכור, שלאחר סירוב כניסה הראשון, כדאי להגיש בקשה רק לאחר חלוף זמן סביר ורק אם התרחש שינוי מהותי כלשהו בנסיבות האישיות של המבקש מאז סירוב הכניסה האחרון. שינוי מהותי כזה יכול להוות חתונה של המבקש, ילודה, צבירת ותק סביר במקום עבודה מכובד, העלאת משכורת משמעותית, רכישת נכסים, צבירת סכומים מכובדים בחשבון הבנק וכיו"ב.

האם אפשר לערער על החלטת סירוב כניסה לארצות הברית?

במקרה של סירוב כניסה עקב אי הוכחות של הקשר לארץ המולדת, אין אפשרות חוקית לערער על ההחלטה. לא ניתן לתקוף משפטית סירוב כניסה מסיבה זו, בגלל שהחוק מעניק לרשויות ההגירה סמכות מאוד רחבה בנושא.

עבר פלילי – סיבה נפוצה לסירוב כניסה לארה"ב

סיבה אחרת לסירוב כניסה לארה"ב, יכולה להוות העבר הפלילי של המבקש. במקרה של עבירות פליליות עם קלון, המבקש הינו מנוע כניסה לארה"ב. במקרים מסוימים החוק מאפשר למבקש עם עבר פלילי להגיש בקשה לחנינה (waiver) ורק אם בקשתו נעתרת בחיוב, כניסתו לארה"ב תתאפשר. עורך דין הגירה לארה"ב בעל מומחיות משפטית להעריך את הסיכוי

שהייה בלתי חוקית בארה"ב בעבר – סיבה לקבלת סירוב כניסה לארצות הברית בהווה

כמו כן, גם מי ששהה באופן בלתי חוקי בארה"ב בעבר, ככלל, בקשתו לכניסה לארה"ב תסורב, וגם עליו יהיה להגיש בקשה לחנינה על מנת שתתאפשר לו כניסה עתידית לארה"ב. תקופת סירוב הכניסה לארצות הברית תלויה במשך הזמן בו שהה האדם בארה"ב לאחר פג תוקף הוויזה החוקית.

במקרים מסוימים, כשהסיכויים לקבל תשובה חיובית בבקשה לחנינה הינם קלושים למדי, מה שנותר למנוע כניסה לארה"ב, זה רק להמתין עד גמר תקופת "ההשעיה". לאחר תום תקופת מניעת הכניסה, לכאורה, המבקש זכאי להגיש בקשה חדשה לקבלת ויזה לארה"ב, אם כי, יש לזכור שלרשויות ההגירה תמיד קיימת הסמכות לסרב כניסה לארה"ב בעילת היעדר זיקה לארץ המולדת של המבקש.

צרו קשר

אם נתקלתם בסירוב כניסה לארצות הברית או יש לכם שאלה בכל הנוגע להגירה לארה"ב, ויזות לארה"ב, גרין קארד, או אזרחות אמריקאית, צרו קשר לקבלת סיוע משפטי.

דילוג לתוכן