גרין קארד על בסיס עבודה

גרין קארד הוא אבן היסוד למקבלי מעמד של תושב קבע בארצות הברית. עבור עובדים זרים המגיעים מרחבי העולם, הוא מהווה שער אל עולם חדש של הזדמנויות ואפשרויות להתפתח במסגרת הכלכלה המובילה בעולם. קבלת הגרין קארד היא צעד ראשון ומשמעותי בדרך לחיים חדשים במדינה החזקה והעשירה ביותר בעולם. במאמר הבא נתמקד בתהליך הגשת לקבלת גרין קארד על בסיס תעסוקה – כיצד זה מתבצע ומהן הזכויות והחובות הכרוכות בכך? 

זכאות לגרין קארד לעובדים על פי החוק האמריקאי

בהתאם לחוקי ההגירה הפדרליים בארצות הברית, רשות ההגירה האמריקאית (USCIS) מוסמכת להעניק גרין קארד, המקנה מעמד תושב קבע, לעובדים זרים על פי שיקול דעתה. מגמה מעניינת שניכרת בשנים האחרונות היא גידול משמעותי במספר העובדים הזרים המקבלים גרין קארד מדי שנה, עד לכ-300 אלף עובדים שקיבלו אשרה זו בשנת 2023 בלבד. עם זאת, חשוב לציין כי ישנן מגבלות ברורות על כמות העובדים הזרים שרשאים לקבל גרין קארד בכל שנה. על רקע מגבלות אלה, קבעו הרשויות האמריקאים קריטריונים למתן עדיפות בהענקת גרין קארד לעובדים הנמצאים בקבוצות מסוימות. קבוצות אלה כוללות עובדים בעלי כישורים ייחודיים ותארים אקדמיים מתקדמים. 

הליך הגשת בקשה לגרין קארד לעובדים מהשלב הראשון ועד לאישור

התהליך המלא להגשת בקשה לגרין קארד על בסיס עבודה מתחיל בכך שהעובדים הזרים כבר נמצאים בתוך גבולותיה של ארצות הברית, לרוב הודות לוויזת עבודה זמנית, המוצעת להם משרה קבועה על ידי חברה או מעסיק מקומי. עם זאת, הכללים והתנאים הספציפיים להגשת הבקשה שונים בהתאם לקבוצת העדיפות אליה משתייך העובד. כך למשל, לעובדים המשתייכים לקבוצת העדיפות הראשונה (EB-1), המיועדת לעובדים בעלי כישורים יוצאי דופן, נדרשת הוכחת ניסיון של לפחות שנה של עבודה בארצות הברית בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, או המשכת העסקתם כמנהלים בחברות בינלאומיות שפועלות בארה"ב. לעומת זאת, לעובדים בקבוצת העדיפות השנייה (EB-2), הכוללת עובדים עם תארים אקדמיים מתקדמים ומקצועות ייחודיים, נדרש קודם כל לקבל אישור ממשרד העבודה האמריקאי לעבודת קבע, למעט במקרים בהם המקצוע נחשב "חיוני" לענפים מסוימים בארה"ב. עבור העובדים בקבוצת העדיפות השלישית (EB-3), הכוללת מקצועות נפוצים, נדרש גם כן לקבל אישור ממשרד העבודה מראש. בכל המקרים, חשוב מאוד שהעובדים הזרים המבקשים לקבל גרין קארד יוכלו להוכיח את כישוריהם הייחודיים והתאמתם המלאה לתפקיד המוצע להם. 

משך הטיפול בבקשה ותפקידם של עורכי הדין המומחים בתחום ההגירה

לאחר הגשת הבקשה לקבלת גרין קארד לעובדים זרים, מתחיל תהליך ממושך של טיפול והערכה מצד רשויות ההגירה בארצות הברית. חשוב לציין כי משך הטיפול בבקשות מסוג זה יכול להשתנות באופן משמעותי בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. גורמים מרכזיים שעשויים להשפיע על זמן הטיפול כוללים את סוג ויזת העבודה הזמנית שבה החזיק העובד הזר בארה"ב טרם הגשת הבקשה, קבוצת העדיפות המקצועית אליה הוא שייך, משך שהותו בארצות הברית טרם הגשת הבקשה, וכן מאפייני המשרה המוצעת לו. 

בנוסף, חשוב להבין כי פרק הזמן הנדרש לאישור בקשת גרין קארד עשוי להיות מושפע במידה רבה גם מהאופן שבו הוגשה הבקשה על ידי העובד הזר או המעסיק המגייס אותו. חוסר דיוק במילוי הטפסים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים משמעותיים במהלך הטיפול. לכן, חשוב מאוד להקפיד על הגשת בקשה תקינה וראויה מלכתחילה, בסיועם של מומחים בדיני ההגירה. שיתוף פעולה עם עורך דין מנוסה ובקיא בתחום זה יכול לסייע באופן משמעותי בהתקדמות מהירה ככל הניתן של הבקשה לגרין קארד, ולמזער את הסיכון לעיכובים בלתי רצויים.

דילוג לתוכן