בחרו עמוד

ויזות משפחה לארה"ב

אשרות הגירה לארצות הברית עבור בני משפחה של אזרחי ארה"ב

כהן ברוש משרד עורכי דין 

האם יש לכם קרובי משפחה בארצות הברית?

ייתכן כי הנכם זכאים לקבל ויזה לארה"ב לקרובי משפחה ולהגשים חלום של הגירה לארה"ב מכוח איחוד משפחות.

מבחינה כמותיתאפשר לומר בוודאות כי רוב אשרות ההגירה לארצות הברית מונפקות על ידי רשויות ההגירה לארה"ב על בסיס קירבה משפחתית לאזרחים אמריקאים.

יש לשים לב כי בתחום הגירה על בסיס ויזה לארה"ב לקרובי משפחהכל קטגוריה של אשרות הגירה לארה"ב עבור קרובי משפחהכוללת מספר תתיקטגוריותכמו כןבהשוואה לאשרות לארה"ב שאינן ויזות הגירההרי שתהליך ההגירה לארה"ב על בסיס קירבה משפחתית לוקח יותר זמןוגם דרישות רשויות ההגירה לארה"ב למתן ויזות הגירה לארה"ב לקרובי משפחה קפדניות יותר מאשר לגבי אשרות לארה"ב ללא הגירה.

קרובים מדרגה ראשונה של אזרחי ארה"ב

קרובים מדרגה ראשונה כולליםבני זוגילדים לא נשואים מתחת לגיל 21 ו/או הורים של אזרחי ארצות הברית.

לקרובים מדרגה ראשונה אין צורך לזמן המתנה לאישור ויזה לכניסה לארה"בתהליך קבלת האשרה עשוי לקחת עד שנהבטרם קרוב המשפחה מדרגה ראשונה זכאי להצטרף לאזרח האמריקאי בארצות הברית.

תהליך קבלת ויזה לארה"ב לקרובי משפחה מדרגה ראשונה כולל פנייה של האזרח האמריקאי עבור בן המשפחה שלו לרשויות ההגירהלאחר אישור הבקשה על ידי המשרד לשירותי אזרחות והגירה (USCIS) הטיפול בבקשה עובר למרכז הלאומי לאשרות (NVC).

מרכז זה הוא אשר יוצר קשר עם בן המשפחהאשר יתבקש למלא טפסים להמציא מסמכים.

ברגע שהמסמכים מאושריםהטיפול בבקשה עוברבמקרה של ישראליםלנציגי רשות ההגירה לארה"ב אשר נמצאים בקונסוליה האמריקאית בירושלים לקביעת ראיון אישי עם מבקש/ת האשרה על בסיס קירבה משפחתית. בן המשפחה הישראלי נדרש לעבור בדיקה אצל רופאולהביא מסמכים נוספים לראיון בקונסוליה לתמיכה בבקשה.

אחרי ראיון מוצלחבן המשפחה הישראלי יקבל את אשרת ההגירה לארה"ב תוך מספר ימיםהאשרה לתושבות קבע בארה"ב – גרין קארד – נשלחת על ידי רשות ההגירה האמריקאית אל כתובת בן המשפחה בארה"ב.

בני משפחה אחרים של אזרחי ארצות הברית

בני משפחה אחרים מקבלים ויזה לארה"ב לקרובי משפחה בכמות מוגבלתאשר משתנת משנה לשנהבהתאם לקטגוריות להלן:

עדיפות ראשונה – ילדים מבוגרים של אזרחי ארה"ב אשר לא נשואיםהם אלו המקבלים ויזות לארה"ב.

בני משפחה של אזרחי ארצות הברית בעדיפות הראשונה.

עדיפות שנייה (2A) – בני זוג וילדים לא נשואים מתחת לגיל 21 של תושבי קבע אמריקאים (מחזיקי גרין קארד).

עדיפות שנייה (2B) – ילדים מבוגרים ולא נשואים של תושבי קבע אמריקאים (מחזיקי גרין כארד).

עדיפות שלישית – ילדים נשואים של אזרחי ארה"ב.

עדיפות רביעית – אחים ואחיות מבוגרים של אזרחי ארה"ב.

הליך קבלת ויזה לארה"ב לקרובי משפחהאשר אינם קרובי משפחה מדרגה ראשונההינו ממש אותו תהליך כמו בעבור קרובים מדרגה ראשונהאולם זמן ההמתנה עבור אישור אשרת ההגירה לארה"ב לוקח הרבה יותר זמן.

לדוגמאאזרח אמריקאי אשר ביקש ויזה לארה"ב עבור ילדו המבוגראזרח ישראלי (עדיפות ראשונהבמרץ 2022, קיבל הודעה מרשויות ההגירה לארה"ב כי זמן ההמתנה המשוערלפני שאפילו מתחיל התהליךעומד על שנים.

צרו קשר

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף או ייעוץ משפטי אישי בכל הנוגע להגירה לארצות הברית באמצעות ויזה לארה"ב לקרובי משפחה של אזרחים או תושבי קבע אמריקאים, צרו קשר עם עו"ד שלנו, אשר מתמחים בהגירה לארה"ב.

רוצים לקבל את מאמרים החדשים שלנו ?

הירשמו לניוזלטר המדהים שלנו

איחוד משפחות 

קבלת מעמד בארה"ב על בסיס קרבה משפחתית

דילוג לתוכן