אי קבילות לקנדה עקב עבירה פלילית

תוכן עניינים:
nadine shaabana M f3f8DGRg unsplash scaled

אינכם יכולים לבקר בקנדה בגלל רישום פלילי? נאסר עליכם להגר לקנדה בגלל הרשעה  פלילית? האם אתם מודאגים שהמעשים שלכם בעבר ישפיעו לרעה על הבקשה שלכם? אם עניתם בחיוב על אחת השאלות, אז כדאי לכם לדעת שיש דרכים להתגבר על אי קבילות שלכם עקב עבירה פלילי? ייתכן שתוכלו להיכנס, לבקר או לעבור לקנדה. המשיכו לקרוא את מאמרינו זה כדי לקבל יותר מידע על הנושא.

סקירה

כידוע, מחלקת הגירה, פליטים ואזרחות של קנדה (IRCC) מטפלת בכל תיקי ההגירה בהתאם לחוק ההגירה הקנדי. חוק ההגירה והפליטים (IRPA) הוא הסעיף בחוק שחל על כל ענייני ההגירה. מי שלא יעמוד בדרישות של חלק אחד או יותר של הסעיף זה, לא יקבל אישור כניסה לקנדה.

מי שהורשע בביצוע עבירות פליליות נחשב לבלתי קביל. המשמעות היא שלא ניתן להעניק לאזרח זר סטטוס של תושב קבע או תושב זמני. אך יש דרכים להתגבר על אי קבילות זאת וזה תלוי במצב בו נמצא המבקש.

אי קבילות

אי קבילות הוא איסור כניסה לקנדה לאזרח זר. האיסור יכול לנבוע מסיבות רפואיות, ביטחוניות, פליליות או כל סיבה אחרת. אם אתם בלתי קבילים לקנדה כל בקשה שלכם לקבלת ויזה תידחה, גם אם תצליחו להגיע לנמל כניסה כלשהו של קנדה תימנע מכם הכניסה.

קצין ההגירה יכול להחליט כן לתת לכם להיכנס, אזי הוא יסקור את כל ההיסטוריה ונסיבות החיים שלכם בהתאם לחוק ההגירה הקנדי. כל מי שהפר דרישה כלשהי אינו קביל להיכנס לקנדה.

סיבות לאי קבילות

ישנם הרבה סיבות בגללן אזרח זר יכול להיות בלתי קביל:

סיבה ביטחוניתריגול, אלימות או טרור
סיבות רפואיותלהוות סכנה לבריאות הציבור
הפרת זכויות אדם או זכויות בינלאומיותפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות
סיבות פיננסיותקושי לכלכל את עצמו או התלויים בו בקנדה
אי קבילות עקב עבירה פליליתעבירות בעבר
להיות בן משפחה של אזרח בלתי קביל 

במאמר זה נסקור את סיבת אי קבילות עקב עבירה פלילית. אם לומר במשפט אחד – כל בן אדם עם רקע פלילי יהיה אי קביל לקנדה. לנסות להשיג ויזה לקנדה משימה מאוד קשה עבורכם אם יש לכם רקע פלילי.

לא קביל מבחינה פלילית

כפי שניתן לראות מטבלה הנ"ל, כל מי שביצע עבירה עלול להימצא בלתי קביל לקנדה. מצב זה נקרא Criminal inadmissibility אי קבילות עקב עבירה פלילית. אם הורשעתם בפשע מחוץ לקנדה, המקבילה הקנדית לפשע זה תחול על מצבכם. הכוונה היא שהעבירה תיבחן כאילו נעשתה בקנדה, יתר על כן יבחן גם העונש שהייתם מקבלים אילו הפשע היה מבוצע בקנדה.

אינו קביל מבחינה פלילית לקנדה הוא:

  • מי שהורשע בעבירה בקנדה
  • מי שהורשע בעבירה מחוץ לקנדה הנחשבת לעבירה בקנדה
  • מי שביצע עבירה במדינה אחרת ולפי החוק הקנדי יכול להיענש עבורה

החדשות הטובות הן, שגם אם אחד או יותר מהדברים הנ"ל חלים עליכם, ייתכן שאי קבילות היא לא לצמיתות. אם קיבלתם חנינה או האישום נמחק, ייתכן שלא תהיו בלתי קבילים לקנדה.

הערה: אינכם בטוחים אם זה חל עליכם? צרו איתנו קשר כדי לקבל ייעוץ אישי.

לאישומים שנמחקו או בוטלו / לשחרור מוחלט או על תנאי:

  • אם העבירה בוצעה בקנדה, אינכם בלתי קבילים
  • אם העבירה בוצעה מחוץ לקנדה, תהיו בלתי קבילים

לחנינה  

  • אם העבירה בוצעה בקנדה, אינכם בלתי קבילים (אם קיבלתם חנינה לפי חוק הרישום הפלילי)
  • אם העבירה בוצעה מחוץ לקנדה, תהיו בלתי קבילים

כפי שניתן לראות, במקרה שהעבירה בוטלה, נמחקה או קיבלתם חנינה בקנדה אינכם בלתי קבילים עוד. אך במקרה שביצעתם את העבירה מחוץ לקנדה אין הרבה מה לעשות. לכן מיקום העבירה הינו בעל חשיבות רבה בכל התיקים הפליליים.

התגברות על הרשעות פליליות: שיקום

markus winkler cS2eQHB7wE4 unsplash scaled

ישנם תנאים מסוימים בקנדה שבהם תושב זמני או מבקש תושבות קבע יכולים להתגבר על אי קבילותם עקב עבירה פלילית. העובדה שאתם נחשבים למשוקמים מעידה על כך שאתם חיים חיים טובים וספק אם תהיו מעורבים בפעילות פלילית כלשהי בעתיד. אם אתם נחשבים למשוקמים בקנדה, זה אומר אתם לא בלתי קבילים ועבר מספיק זמן כדי להאמין שלא תבצעו פשע נוסף.

מוכר כמשוקם

אם יכירו בכם כמשוקמים תלוי במספר גורמים: מה הוא הפשע שבוצע, לפני כמה זמן זה קרה, כמה פשעים ביצעתם והאם זה קרה מחוץ לקנדה. תצטרכו להראות לקצין ההגירה המטפל בבקשתכם שאתם ראויים לשיקום. אם הפשע בוצע מחוץ לקנדה והעונש המרבי על הפשע הוא יותר מ-10 שנים, אינכם זכאיים לשיקום.

זכות להגיש בקשה לשיקום

אם לא עברו 10 שנים מאז ריצתם את עונשכם, תוכלו להגיש בקשה לשיקום. לאחר שחלפו 5 שנים מהעונש (או מאסר על תנאי) והיום שבו ביצעתם את הפשע, תוכלו להגיש בקשה לשיקום. עליכם להראות שאין סיכוי שתעברו על החוק פעם נוספת.  

אם לא עבר מספיק זמן, עדיין תוכל להגיש בקשה לשיקום. קצין הגירה יחליט אם יש צורך באישור מיוחד להיכנס לקנדה. אם כן, זה יהיה רק אם המבקש צריך להגיע לקנדה מסיבות מיוחדת או דחופה. קבלת אישור מיוחד יהיה תלוי ברקע שלכם, איזו עבירה ביצעתם, לפני כמה זמן זה היה, הסיבה להגיע לקנדה וכו'.

תהליך הגשת הבקשה

כאשר תבחרו לאיזה מסלול הגירה להגיש בקשה, תצטרכו במקביל להגיש בקשה לשיקום פלילי. כלומר, יחד עם בקשתכם לאישור לימודים, אישור עבודה, אשרת ביקור וכדומה, תצטרכו להגיש את הטפסים הנדרשים לשיקום פלילי. את הבקשה ל-eTA מגישים רק אחרי הבקשה לשיקום.

קצין הגירה במשרד הוויזה יבדוק את בקשתכם ויעביר אותה לרשויות שמקבלות החלטות על שיקום. יחד עם הבקשה הוא ישלח המלצתו חיובית או שלילית.

לאחר קבלת ההחלטה תקבלו את התוצאות בכתב.

הערה. זכרו, כי זכאותכם לשיקום והוויזה או רישיון השהייה ישקלו בנפרד. 

דמי טיפול

דמי הטיפול אינם ניתנים להחזר. אם בקשתכם לא תאושר, הכסף עבור הטיפול לא יוחזר. אם העמלות לא שולמו במלואן לא ניתן לטפל בבקשה.

אינו קביל עקב ביצוע פשע – 200 דולרים קנדים

אינו קביל עקב ביצוע פשע חמור -1000 דולקים קנדים

הערה: אנו ממליצים בחום להשתמש בעורך דין הגירה מנוסה של RCIC או קנדה מכיוון שלא ניתן להחזיר דמי טיפול. אם בקשתכם לא תאושר וברצונכם להגיש בקשה נוספת, תידרשו לשלם דמי טיפול חדשים במלואם עבור כל ניסיון חדש. לכן, חשוב להגיש בקשה יסודית וערוכה היטב.

מסמכים נדרשים

טפסים נדרשים

בקשה לשיקום פלילי (IMM 1444)

שימוש בנציג (IMM 5476), אם רלוונטי

מסמכים מצולמים

דף מידע של הדרכון

אזרחי ארה"ב בלבד: עותק של רישיון נהיגה ותעודת לידה בארה"ב אם אין דרכון

כל פסק דין של בית המשפט נגדכם

החוקים הזרים או הקנדיים שבהם הואשמתם או הורשעתם

כל מסמך הנוגע לעונש שהוטל, שחרור על תנאי, מאסר על תנאי או חנינה

מסמכים מקוריים

אישור פלילי מרשויות המשטרה בכל המדינות שחייתם יותר מ-6 חודשים מאז גיל 18

לאזרחי ארה"ב: תעודת מדינה לכל מדינה שחייתם במשך 6 חודשים רצופים מאז הגעת לגיל 18 ותעודת FBI לאומית

לעבריינים קטינים: מכתב או מסמך המוכיחים שבמדינה בה הורשעתם יש אמצעים מיוחדים לקטינים

אם פונים מתוך קנדה: עמלת שירות ההגירה, אישור שיקום (IMM 5310)

אם פונים מחוץ לקנדה: קבלה דיגיטלית

לסיכום

אנשים רבים טועים כאשר חושבים שברגע שרישום הפלילי שלהם התיישן או נמחק  מהרשומה שלהם, לא יהיו להם בעיות. חלקם אף מרחיקים לכת ומכחישים בפני IRCC כי יש להם עבר פלילי, בין אם בתיעוד שהם מספקים ובין אם במהלך ראיונות. לדוגמה, בטפסים רבים של IRCC נשאלים המבקשים: "האם אי פעם ביצעת, נעצרת, הואשם או הורשעת בעבירה פלילית כלשהי בכל מדינה או טריטוריה?" אדם שמעצרו, אישום או הרשעתו בוטלה או הוסרה מרישומו חייב להשיב "כן" לשאלה זו, גם אם אין לו כרגע עבר פלילי. אחרת, התוצאה תהיה אי קבילות עקב מצג שווא. אם יש לכם עבר פלילי ואתם מעוניין להגיש בקשה לוויזה, אישור לימודים/עבודה או הגירה לקנדה; או אם בקשתכם להיכנס לקנדה נדחתה עקב רישום פלילי, אנו ממליצים מאוד לקבוע פגישה עם יועץ האזרחות וההגירה הקנדי שלנו. נוכל לעזור לכם למצוא את הפתרון הנכון והחוקי.

דילוג לתוכן