אזרחות ודרכון אמריקאיים

תוכן עניינים:

אזרחות אמריקאית - מידע חשוב וחיוני

הזכות להיות אזרח אמריקאי ולשאת דרכון אמריקאי היא אחת מן הזכויות המבוקשות בעולם. האזרחות האמריקאית מזכה את המחזיק בה בשורה של תחומים, חלקם מן המשמעותיים ביותר עבורנו כגון האפשרות למחייה ולמגורים ברחבי ארה"ב, הזכות לביטחון ולהגנה, אפשרויות פרנסה וקידום מן המגוונות בעולם, האפשרות לחיות ברוגע, בשלום וברווחה כלכלית, הזכות להליך משפטי הוגן, אופציות רבות ומגוונות ללימודים, זכויות פרט ומשפחה, תמיכה סוציאלית לנזקקים, זכות הכניסה לכמעט מאתיים מדינות בעולם ועוד.

בשנים האחרונות נתונים סטטיסטים מלמדים על עליה משמעותית ואף על זינוק בביקוש לאזרחות האמריקאית, על סמך כמות הבקשות שהוגשו לקבלת האזרחות והדרכון. נתון זה וודאי מושפע מהעובדה שמדובר בנוסף באזרחות בעלת פוטנציאל תרומה משמעותי להתפתחות האישית, הכלכלית והמשפחתית. לאזרח האמריקאי מוענקות שורה של חירויות פרט, זכות בחירה, חופש תנועה, זכות למשפט הוגן, חופש ביטוי וזכויות נוספות אחרות. על האזרח האמריקאי חלים גם חובות, כמו החובה למלא תפקיד בחבר המשובעים, חובת הדיווח לרשויות השונות ביניהן לרשויות המס וחובות אחרות.

רבים ברחבי העולם מגישים בקשה לקבלת אזרחות ודרכון אמריקאים, במסגרת הליך המתנהל על פי חוקים, כללים ודרישות מדוקדקים ובהתאם למדיניות קבלת האזרחות האמריקאית. מדיניות זו מיושמת בידי ה USCIS – מחלקת האזרחות וההגירה האמריקאית.

ה- USCIS על פי המפורט באתרה הרשמי הינה הגוף והרשות הממשלתית אליה מוגשות כלל הבקשות להענקת אזרחות ודרכון אמריקאי. ה- USCIS הינה הגוף המנהל, הבוחן והמאשר בקשות לאזרחות אמריקאית ולדרכון אמריקאי. בנוסף הרשות מחויבת על פי חוק ביטחון המולדת (2002) לקדם, לסייע ולהדריך את כלל הזכאים בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם כאזרחים אמריקאים.

הרשות לאזרחות מעניקה לזכאים כלים שונים, בהתבסס על משאבים פדרליים משמעותיים המסופקים לרשות, במטרה ליצור אינטגרציה אזרחית ולטפח אותה באופן יזום. משרד האזרחות האמריקאי עוסק ותומך בנוסף בקבלת פני מהגרים, מקדם תוכניות לימוד וחינוך לשיפור השליטה בשפה האנגלית ומספק מידע והדרכה בכל הנוגע לזכויות ולחובות הכרוכות באזרחות האמריקאית.

הרשות מעניקה בנוסף כלים למבקשים ומסייעת למגישי הבקשות לאחר הגשת הבקשה, לאורך ובמהלך הדיון בבקשה ובנוסף, תומכת באזרחים החדשים לאחר שהוענקו להם האזרחות והדרכון האמריקאי. על פי הפרסומים הרשמיים הרשות בנוסף מסייעת ליצירת יכולות קהילתיות לקליטת אזרחים חדשים. הרשות גם מדריכה, מסייעת למקבלי האזרחות ומעניקה כלים להשתלבות בחברה האמריקאית, תוך קידום דיאלוג ושיתוף פעולה בין המבקש, הרשות והקהילה.

מדיניות ההגירה התפתחה והשתנתה לאורך מאות שנים, מושפעת מן המגמות הפנימיות בארה"ב ובעולם. שורשיו של הליך קבלת האזרחות נטועים היסטורית לאחר היוסדה של ארצות הברית מן המושבות ולאחר הכרזת העצמאות ביום ה- 4 ליולי 1776.

אוכלוסיית ארצות הברית עמדה עם היוסדה של המדינה על כמות מזערית של אנשים, מעט יותר משני מיליון איש. לאחר יסוד המדינה ולאורך מאות השנים ועד היום, היגרו לארה"ב מתיישבים מכל רחבי העולם ואזרחים רבים נולדו על אדמת ארצות הברית בתוך גבולותיה. כיום מונה אוכלוסיית ארה"ב כשלוש מאות שלושים מיליון אנשים ועל אדמת ארה"ב נולדים כל שנה כשלושה וחצי מיליון אזרחים חדשים.

העלייה הניכרת בביקוש לאזרחות אמריקאית בשנים האחרונות והזינוק במספר הבקשות המוגשות לקבלת אזרחות ודרכון אמריקאי, מלמדים כי הביקוש רק הולך וגובר וכי ישנם רבים המבקשים להצליח בתהליך ולזכות להיחשב אזרח אמריקאי. על פי נתוני משרד הפנים האמריקאי כמעט מיליון איש במדינה זוכים כל שנה לקבל אזרחות אמריקאית.

מדיניות ארצות הברית בנוגע לכללי הזכאות להענקת האזרחות עברה שינויים לאורך מאות השנים והושפעה ממגמות ומתמורות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. מדיניות ההגירה עוברת מעת לעת התאמות ושינויים בדרישות מהותיות או פרוצדורליות. הליך קבלת האזרחות מתנהל על פי חוקים ותקנות קבועים ותוך שמירה על האינטרסים הפנימיים של ארה"ב, על איכות חייהם של אלו שהם כיום כבר אזרחי המדינה ותוך הקפדה על חוקי ההגירה והעבודה, שמירה על כלכלת המדינה ועל החוסן החברתי של האומה האמריקאית. תהליך קבלת האזרחות והדרכון האמריקאי אם כן, הוא תהליך מהותי פרוצדורלי, הנוגע לעניין בעל משמעות אישית ומשפחתית ובזכות יקרת ערך.

זכאות לאזרחות ולדרכון אמריקאי

על הזכאים לאזרחות אמריקאית להגיש בקשה לשם קבלתה, בקשה המוגשת במסלול הזכאות המתאים מתוך מספר מסלולים שונים. מגישי הבקשה נדרשים לעמוד בתנאים שונים, תנאי סף והתאמה כגון גיל, מצב משפחתי וקשר לארה"ב, תקופת מגורים בארה"ב שלהם או של בני משפחתם ובתנאים נוספים בהתאם למסלול הרלוונטי.

לאחר הגשת הבקשה ובמסגרת התקדמות ההליך נבדקים המועמדים על סמך פרטים אישיים שמסרו ופרטים שביד הרשות, אישורים ומסמכים אישיים שהציגו ובנוסף נערכים ראיונות למועמדים. כך על כל מועמד מתקבל מידע אישי רב מן ההווה ומן העבר. ההליך כרוך גם בביצוע בדיקות אבטחה ורקע ביטחוני ופלילי.

הבקשה לקבלת אזרחות אמריקאית מוגשת בהתאם לתנאי זכאות שונים, לכן משתנה גם משך זמן הטיפול בבקשות השונות, משתנות דרישות בין מבקשים שונים וכן משתנה גובה האגרה שעל המבקש לשלם עם הגשת הבקשה. המסלולים השונים מאפשרים הענקת אזרחות לאנשים בעלי רקע שונה. במסלול אחד מוענקת אזרחות לאלו שנולדו בתוך גבולותיה של ארה"ב ועל אדמתה. מסלול אחר מיועד למקרים בהם ההורים אינם גרים בארה"ב או כאשר אחד מהם אינו אזרח אמריקאי. אבחנה קיימת גם בין ילד שנולד במסגרת נישואין או מחוץ לנישואין. מסלול נוסף מיועד למצב בו הסבא או הסבתא הם המהווים מקור זכאות לנכד או המסלולים הנוספים. נתוני רקע שונים של מועמדים שונים, מאפשרים לקבוע מראש באיזה מסלול להגיש את הבקשה לקבלת האזרחות האמריקאית ובהתאם, אילו תנאים לקבלת האזרחות חלים על פי חוקי ה USCIS.

הגשת בקשה לקבלת דרכון אמריקאי ומסלולים שונים

מי שנולד על אדמת ארצות הברית זכאי לאזרחות אמריקאית ורשאי להגיש בקשה לקבלת אזרחות והדרכון האמריקאי. לצורך הגשת הבקשה על המבקש לפרט במסגרת הטפסים המתאימים פרטים שונים, לרבות היכן ובאיזה תאריך נולד בארה"ב, לפרט פרטים אישיים נוספים הנוגעים לרקע האישי שלו ושל משפחתו וכן לצרף תעודת לידה ומספר ביטוח לאומי ולשלם אגרה.

הליך קבלת האזרחות והדרכון מורכב מספר שלבים ומתחיל בהגשת הבקשה לקבלת אזרחות אמריקאית, המוגשת בהתאם לתנאים ועל פי הדרישות השונות. חלקן דרישות מהותיות ואחרות פרוצדוראליות. הבקשה מוגשת כאשר אליה מצורפים מסמכים ואישורים נדרשים ולאחר שמשולמים דמי אגרת הטיפול בבקשה. הבקשה מועברת לגורם המטפל המוסמך ברשות כשהיא כוללת מידע אישי, פרטים על המבקש, היסטוריית מגורים ועבודה, עבר פלילי, רקע וכן מסמכים ואישורים על פי הנדרש ותעודות מזהות.

עם הגשת הבקשה נפתח הליך והבקשה מועברת לצוות מוסמך ברשות האזרחות, לביצוע בדיקות ראשוניות, לבחינת תנאי סף ורקע ולהערכת המועמד. נבדקת עמידה ראשונית בתנאי הזכאות ונבדקים נתונים נוספים שונים הנוגעים לזהות המבקש, משפחתו, היסטורית מגורים ועבודה, היסטורית כניסות ויציאות מארצות הברית, בדיקות ביטחוניות, פליליות, כלכליות ואחרות. לממשלת ארצות הברית כל נתון חשוב לצורך הערכת המועמד ועל מנת לקבל החלטה נכונה בבקשה.

מתבצעות בדיקות התאמה נוספות ולעיתים עולה דרישה להוספה ולהשלמת פרטים או מסמכים. המבקש נדרש בנוסף לעבור ראיון במסגרת פגישה פנים אל פנים, לצורך מענה על שאלות, להבהרת פרטים ולהעברת מסמכים נוספים או לתיאום. בקשות שעוברת שלב זה ממשיכות ומועברות לעיבוד. בסיום ההליך ובמידה והמועמד עומד בכלל התנאים הבקשה מתקבלת ומוענקת למועמד אזרחות אמריקאית ודרכון.

זכאות לאזרחות אמריקאית למי שנולד בשטחי ארצות הברית

זכאות כללית לאזרחות

כל אדם שנולד על אדמת ארצות הברית ובתוך גבולותיה זכאי לאזרחות אמריקאית באופן אוטומטי, זאת בהתאם לתיקון ה-14 לחוקת ארצות הברית, שנכנס לתוקף ב-9 ביולי 1868. תיקון זה נועד להבטיח כי כל אדם שנולד בארצות הברית יקבל אזרחות, למעט יוצאים מן הכלל. יוצא הדופן המשמעותי הוא ילדיהם של דיפלומטים זרים, מאחר והם נחשבים לחסינים דיפלומטית ואינם כפופים לחוקי המדינה.

זכאות מיוחדת לילידים

בנוסף, ישנם חוקים מיוחדים המעניקים אזרחות אוטומטית לילדים שנולדו לשבטי האינדיאנים, האסקימואים, אלאוטים ושבטים אבוריג'יניים. חוקים אלו נועדו להגן על זכויותיהם של האוכלוסיות הילידיות ולשמר את מעמדם האזרחי בתוך ארצות הברית.

תהליך קבלת האזרחות והדרכון

תיאור ההליך

ההליך לקבלת אזרחות ודרכון אמריקאי כולל מספר שלבים, אשר מתחילים בהגשת בקשה רשמית. בקשה זו מוגשת דרך סוכנות ה-USPS או בלשכת הפספורטים המקומית. על המבקש למלא טפסים מתאימים, לצרף מסמכים מזהים, כגון תעודת לידה ומסמכים נוספים המאמתים את זהותו, ולהגיש תצלומים עדכניים.

מילוי טפסים והגשת מסמכים

בטפסים יש לכלול פרטים אישיים מדויקים, כגון שם מלא, תאריך לידה, מקום לידה, ופרטי הורים. בנוסף, יש לצרף מסמכים תומכים כמו תעודת לידה מקורית או מאושרת על ידי רשות מוסמכת, תעודות זיהוי כגון רישיון נהיגה או תעודת זהות, ותצלומים עדכניים העומדים בסטנדרטים הנדרשים.

לוח זמנים

משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשה נע בין 6 ל-8 שבועות, אולם במקרים מסוימים התהליך עלול להתארך. גורמים המשפיעים על משך הזמן כוללים את עומס העבודה במשרדי הפספורטים, כמות הבקשות המוגשות, ומורכבות הבקשות. במקרים מורכבים יותר, כמו צורך בבדיקות נוספות או מסמכים נוספים, התהליך כולו עשוי להימשך מספר חודשים ועד כשנתיים.

אגרות ועלויות

עלות הגשת הבקשה לדרכון משתנה בהתאם לסוג הדרכון, גיל המבקש והאם מדובר בדרכון רגיל או מהיר. נכון לשנת 2024, העלות הממוצעת להנפקת דרכון לילד מתחת לגיל 16 היא $135, ולמבוגר מעל גיל 16 היא $165. בנוסף, ישנם עלויות נוספות עבור שירותי עיבוד, שנעים בין $35 ל-$60, תלוי במקום ההגשה.

בדיקות נוספות והנפקת הדרכון

במקרים מסוימים, רשויות ההגירה עשויות לבקש בדיקות נוספות, כגון אימות זהות או מסמכים נוספים. לאחר אישור הבקשה, יונפק הדרכון ויישלח לכתובת המועמד. הדרכון האמריקאי משמש כהוכחת אזרחות וכתעודת נסיעה בינלאומית, ומאפשר כניסה ויציאה מהמדינה ללא צורך באשרות נוספות לרוב המדינות.

מידע נוסף והכנה מראש

למען הצלחת התהליך, חשוב להכין מראש את כל המסמכים הנדרשים ולוודא שהם בתוקף ומדויקים. יש לבדוק את האתר הרשמי של לשכת הפספורטים או ה-USPS לקבלת מידע מעודכן על הדרישות, העלויות וזמני ההמתנה. בנוסף, מומלץ לעקוב אחרי ההנחיות המפורטות באתרי הגופים המטפלים בבקשות אלו, כדי להבטיח תהליך חלק ויעיל ככל האפשר.

על מנת להימנע מעיכובים, כדאי לבדוק מראש אם קיימות דרישות מיוחדות או מסמכים נוספים שנדרשים במקרים מסוימים, כגון ילדים שנולדו להורים זרים אך לא דיפלומטים, או במקרים בהם יש צורך בהוכחות נוספות לגבי מקום הלידה או הזהות.

נושאתיאור
תיאור ההליךהגשת בקשה רשמית לדרכון דרך סוכנות ה-USPS או בלשכת הפספורטים המקומית, כולל מילוי טפסים, צירוף מסמכים מזהים והגשת תצלומים עדכניים.
מילוי טפסים והגשת מסמכיםיש לכלול פרטים אישיים מדויקים, לצרף מסמכים תומכים כמו תעודת לידה מקורית או מאושרת, תעודות זיהוי ותצלומים עדכניים העומדים בסטנדרטים הנדרשים.
לוח זמניםמשך הזמן הממוצע לטיפול בבקשה נע בין 6 ל-8 שבועות, אך עשוי להימשך מספר חודשים ועד כשנתיים במקרים מורכבים יותר.
אגרות ועלויותעלות הגשת הבקשה לדרכון לילד מתחת לגיל 16 היא $135, ולמבוגר מעל גיל 16 היא $165. ישנם עלויות נוספות עבור שירותי עיבוד, שנעים בין $35 ל-$60.
בדיקות נוספות והנפקת הדרכוןרשויות ההגירה עשויות לבקש בדיקות נוספות או מסמכים נוספים. לאחר אישור הבקשה, יונפק הדרכון ויישלח לכתובת המועמד.
מידע נוסף והכנה מראשהכנה מראש של כל המסמכים הנדרשים, ווידוא שהם בתוקף ומדויקים. מומלץ לבדוק את האתר הרשמי של לשכת הפספורטים או ה-USPS לקבלת מידע מעודכן על הדרישות, העלויות וזמני ההמתנה.

זכאות לאזרחות אמריקאית לילדים להורה אזרח אמריקאי

תת-קטגוריות

1. ילד לשני הורים אמריקאיים

תיאור ההליך

כאשר ילד נולד לשני הורים שהם אזרחים אמריקאים, הוא זכאי לאזרחות אמריקאית גם אם נולד מחוץ לאדמת ארצות הברית. ההורים צריכים להגיש מספר טפסים לגורמים מוסמכים כדי להשלים את ההליך:

טופס DS-11: בקשה לדרכון אמריקאי.

טופס SS-5: בקשה למספר ביטוח לאומי.

ראיות לנוכחות פיזית: מסמכים המוכיחים כי אחד או שני ההורים היו נוכחים פיזית בארצות הברית לפני לידת הילד.

לוח זמנים

ההליך כולו עשוי להימשך כחודשיים לאחר הריאיון בשגרירות האמריקאית.

אגרות

100$: אגרת עבור ה-Consular Report of Birth Abroad (CRBA).

135$: אגרת עבור דרכון קטין.

תנאי זכאות נוספים

ילדים להורים אזרחים אמריקאים שלא נולדו על אדמת ארצות הברית זכאים לקבל אזרחות אמריקאית אם ההורים היו נשואים והיו אזרחים אמריקאיים לפני לידת הילד, וכן אם לפחות אחד ההורים התגורר בארצות הברית קודם לכן.

2. ילד להורה אמריקאי אחד כשבני הזוג נשואים

תיאור ההליך

כאשר ילד נולד להורה אמריקאי אחד וההורים נשואים, על ההורה האמריקאי להגיש את הטפסים הבאים:

טופס DS-11: בקשה לדרכון אמריקאי.

טופס SS-5: בקשה למספר ביטוח לאומי.

טופס N-600: בקשה לאישור אזרחות.

לוח זמנים

ההליך כולו עשוי להימשך בין חודשיים לשלושה חודשים.

אגרות

100$: אגרת עבור ה-Consular Report of Birth Abroad (CRBA).

135$: אגרת עבור דרכון קטין.

3. ילד להורה אמריקאי אחד כשבני הזוג אינם נשואים

תיאור ההליך

כאשר ילד נולד להורה אמריקאי אחד וההורים אינם נשואים, ההורה האמריקאי צריך להגיש את הטפסים הבאים:

טופס DS-11: בקשה לדרכון אמריקאי.

טופס SS-5: בקשה למספר ביטוח לאומי.

טופס N-600: בקשה לאישור אזרחות.

לוח זמנים

ההליך כולו עשוי להימשך בין שלושה לחמישה חודשים.

אגרות

100$: אגרת עבור ה-Consular Report of Birth Abroad (CRBA).

135$: אגרת עבור דרכון קטין.

תנאי זכאות נוספים

כאשר מדובר בילד להורה אמריקאי אחד והורה שאינו אמריקאי, הזכאות לאזרחות מותנית במגורי ההורה האמריקאי בארצות הברית לפרק זמן מצטבר של חמש שנים לפני הלידה, ושנתיים מתוכן כאשר ההורה היה מעל גיל 14. כמו כן, יש הבדל בהקלות ותנאים בין ילדים שנולדו במסגרת נישואין לבין אלו שנולדו מחוץ לנישואין, בהתאם לכללי ה-USCIS.

4. זכאות לאזרחות לנכדים מתוקף "חוק הסבא"

תיאור ההליך

נכדים להורים שאינם זכאים לאזרחות אמריקאית עשויים להיות זכאים לאזרחות מתוקף חוק הסבא. על ההורה האמריקאי להגיש את הטפסים הבאים:

טופס N-600K: בקשה לאישור אזרחות לנכדים.

ראיות לנוכחות פיזית: מסמכים המוכיחים שהסב או הסבתא שהו בארצות הברית במשך חמש שנים לפחות, מתוכן שנתיים לאחר גיל 14.

לוח זמנים

ההליך תלוי במשרד ה-USCIS ועשוי להימשך בין חצי שנה ועד שלוש שנים.

אגרות

1335$: אגרת עבור הטיפול בבקשה לאישור אזרחות.

תנאי זכאות נוספים

ילדים שאינם זכאים לאזרחות אמריקאית מתוקף רקע מתאים של ההורים, יכולים להגיש בקשה לאזרחות בהסתמך על שהייתם של הסב או הסבתא בארצות הברית למשך חמש שנים, גם אם ההורים לא גרו בארצות הברית.

5. המקרה של אימוץ

תיאור ההליך

במקרה של אימוץ ילד על ידי הורה אמריקאי, ההורה האמריקאי צריך להגיש את הטפסים הבאים:

טופס DS-260: בקשה לאשרת מהגר עבור הילד המאומץ.

טופס I-600: בקשה לאישור אימוץ.

טופס N-600: בקשה לאישור אזרחות.

לוח זמנים

ההליך כולו עשוי להימשך בין שישה חודשים לשנה.

אגרות

775$: אגרת עבור הטיפול בבקשה לאישור אימוץ.

1200$: אגרת עבור הטיפול בבקשה לאשרת מהגר.

תנאי זכאות נוספים

תיקון בחוק מאפשר לילדים מאומצים לקבל אזרחות אמריקאית אם הם עומדים בתנאי הסף, עם כניסתם לארצות הברית בליווי הורה שהוא אזרח אמריקאי למטרת מגורי קבע.

קטגוריהטפסים נדרשיםלוח זמניםאגרותתנאים נוספים
ילד לשני הורים אמריקאייםDS-11, SS-5, ראיות לנוכחות פיזיתכחודשיים100$ (CRBA), 135$ (דרכון קטין)ההורים נשואים ואחד ההורים גר בארה"ב קודם ללידת הילד
ילד להורה אמריקאי אחד (נשואים)DS-11, SS-5, N-6002-3 חודשים100$ (CRBA), 135$ (דרכון קטין)ההורים נשואים ואחד ההורים גר בארה"ב קודם ללידת הילד
ילד להורה אמריקאי אחד (לא נשואים)DS-11, SS-5, N-6003-5 חודשים100$ (CRBA), 135$ (דרכון קטין)ההורה גר בארה"ב 5 שנים, מתוכן 2 אחרי גיל 14
נכדים מתוקף חוק הסבאN-600K, ראיות לנוכחות פיזית של הסב6 חודשים עד 3 שנים1335$שהות של הסב/סבתא 5 שנים בארה"ב, מתוכן 2 אחרי גיל 14
אימוץDS-260, I-600, N-6006 חודשים עד שנה775$ (אימוץ), 1200$ (אשרת מהגר)כניסה לארה"ב עם הורה אמריקאי למגורי קבע

התאזרחות (נטורליזציה)

תיאור ההליך

התאזרחות, או נטורליזציה, היא תהליך שבו תושב קבע חוקי הופך לאזרח אמריקאי. ההליך כולל מספר שלבים ובירוקרטיה מורכבת.

טפסים נדרשים

המסמך המרכזי שיש להגיש הוא:

טופס N-400: בקשה להתאזרחות, אותו יש להגיש לשירות האזרחות וההגירה של ארצות הברית (USCIS). בטופס זה יש לכלול מידע אישי, היסטוריית מגורים, עבודה, ופרטים נוספים שנדרשים כדי להוכיח זכאות להתאזרחות.

לוח זמנים

משך הזמן לטיפול בבקשה משתנה בהתאם לעומס העבודה במשרד ה-USCIS, ונע בין מספר חודשים לשנה. לאחר הגשת הטופס, המועמד יוזמן לראיון אישי עם נציג ה-USCIS, ולאחר מכן יש לעבור מבחן אזרחות בשפה האנגלית הכולל שאלות על היסטוריה וממשל אמריקאי.

אגרות

האגרה להגשת טופס N-400 היא 710$, הכוללת את עלות הטיפול בבקשה ואת עלות הביומטריה.

תנאים לקבלת אזרחות אמריקאית

כדי להיות זכאי להתאזרחות בארצות הברית, על המועמד לעמוד במספר קריטריונים מחמירים שנקבעו על ידי חוקי ההגירה האמריקאיים. להלן פירוט התנאים הנדרשים:

תושבות קבע חוקית:

על המועמד להיות תושב קבע חוקי (בעל גרין קארד) במשך לפחות חמש שנים רצופות. אם המועמד נשוי לאזרח אמריקאי, פרק הזמן הדרוש מתקצר לשלוש שנים.

במהלך תקופת התושבות, על המועמד לשהות פיזית בארצות הברית לפחות מחצית מהזמן ולהיות נוכח במדינה באופן רציף.

ידע באנגלית וביסודות ההיסטוריה והממשל:

המועמד נדרש להוכיח ידע בסיסי באנגלית, כולל יכולת לקרוא, לכתוב ולדבר באנגלית.

בנוסף, המועמד חייב לעבור מבחן על היסטוריה וממשל של ארצות הברית (Civics Test). מבחן זה כולל שאלות על החוקה, המבנה הפוליטי וההיסטוריה של המדינה.

אופי מוסרי טוב:

על המועמד להראות כי הוא אדם בעל אופי מוסרי טוב, כלומר שאין לו עבר פלילי חמור והוא שומר על החוק. זה כולל תשלום מסים, קיום חובות כלכליות ומשפחתיות והימנעות מפעילויות לא חוקיות או מוסרית.

מחויבות לחוקה האמריקאית:

על המועמד להוכיח מחויבות לתמוך בחוקת ארצות הברית ולפעול לפי עקרונותיה. הדבר כולל חובת הנאמנות למדינה והבנה של הזכויות והחובות הנובעות מהאזרחות האמריקאית.

ויתור או שלילת אזרחות אמריקאית

תיאור ההליך

ויתור על אזרחות אמריקאית הוא תהליך פורמלי שבו אזרח אמריקאי מוותר על אזרחותו מרצונו החופשי. התהליך דורש צעדים רשמיים והצהרות משפטיות מחייבות.

טפסים נדרשים

טופס DS-4079: בקשה לוויתור על אזרחות אמריקאית.

טופס DS-4080: הצהרה על כוונה לוויתור על אזרחות.

טופס DS-4081: תצהיר על קבלת ההשלכות של ויתור על אזרחות.

לוח זמנים

משך הזמן לטיפול בבקשה משתנה, אך לרוב התהליך נמשך בין מספר חודשים לשנה. לאחר הגשת הבקשה, על המועמד לעבור ראיון אישי בשגרירות או בקונסוליה האמריקאית, שם יצהיר על כוונותיו ויסביר את סיבותיו לוויתור על האזרחות.

אגרות

האגרה עבור התהליך היא 2,350$.

השלכות ויתור על אזרחות

ויתור על אזרחות עלול להקשות מאוד על קבלת אזרחות מחדש בעתיד, אם המוותר ירצה לחזור להיות אזרח אמריקאי.

ויתור על אזרחות אמריקאית הוא תהליך סופי ובלתי הפיך המלווה בהשלכות רבות ומשמעותיות:

אובדן זכויות כאזרח אמריקאי:

ויתור על אזרחות כולל אובדן כל הזכויות הנלוות לאזרחות האמריקאית, כגון הזכות להצביע בבחירות, הזכות להגיש בקשה לקבלת עבודה במוסדות פדרליים מסוימים, והזכות ליהנות מהגנות מסוימות שמעניקה הממשלה האמריקאית.

היכולת לחיות ולעבוד בארצות הברית:

אדם המוותר על אזרחותו האמריקאית מאבד גם את הזכות לחיות ולעבוד בארצות הברית ללא הגבלות. יהיה עליו להגיש בקשות לאשרות שהייה ועבודה כמו כל אזרח זר אחר, ולעבור את התהליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים לכך.

השלכות פיננסיות ומיסוייות:

ויתור על אזרחות עשוי לגרור השלכות פיננסיות משמעותיות, כולל חובת דיווח מס על כלל הנכסים וההכנסות בעולם בעת הוויתור. יש לבדוק היטב את כל ההשלכות הפיננסיות ולפנות לייעוץ מקצועי לפני קבלת ההחלטה.

בקשה לקבלת דרכון

תיאור ההליך

כאשר אזרח אמריקאי מגיש בקשה לדרכון, התהליך כולל מילוי טפסים, הגשת מסמכים תומכים, ותשלום אגרות.

טפסים נדרשים

טופס DS-11: בקשה לדרכון אמריקאי. את הטופס יש להגיש לשגרירות האמריקאית או לשירות הדואר בארצות הברית.

לוח זמנים

ההליך נמשך לרוב בין 6 ל-8 שבועות מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת הדרכון.

אגרות

165$: עלות הוצאת דרכון למבוגר.

60 ₪: עלות שירותי שליחים לקבלת הדרכון.

חידוש דרכון

תיאור ההליך

 דרכון אמריקאי תקף לעשר שנים, וחידושו מתבצע לרוב בקלות יחסית, במיוחד כאשר הדרכון הקודם בתוקף ולא נפגע פיזית. במקרה שהדרכון נפגם, יש צורך בהליך חידוש מורכב יותר.

להלן מידע מפורט על התהליך.

תקופת תוקף הדרכון

דרכון אמריקאי תקף לעשר שנים עבור מבוגרים וחמש שנים עבור קטינים. לאחר פקיעת תוקף הדרכון, יש לחדשו כדי להמשיך להשתמש בו לנסיעות בינלאומיות.

תהליך החידוש

באמצעות הדואר: במקרה שהדרכון הקודם בתוקף ולא נפגם, ניתן לחדש את הדרכון באמצעות דואר. יש למלא טופס DS-82 ולשלוח אותו יחד עם הדרכון הישן ותשלום האגרה הנדרשת.

באופן אישי: אם הדרכון נפגם או אם הוא פג תוקף לפני זמן רב, יש לבצע את החידוש באופן אישי במשרד מקומי לשירותי דרכון או בשגרירות האמריקאית. במקרה זה, יש למלא טופס DS-11 ולהביא מסמכים נוספים לאימות הזהות והאזרחות.

לוח זמנים

התהליך הרגיל לחידוש דרכון נמשך בין 6 ל-8 שבועות. ניתן לבקש חידוש מהיר בתוספת תשלום אם יש צורך בדרכון דחוף.

אגרות

עלות חידוש דרכון היא 130$, ובמקרים דחופים ניתן לשלם תוספת של 60 ₪ לשירותי שליחים.

הערות נוספות

יש לחדש את הדרכון האמריקאי טרם פקיעת תוקפו כדי להימנע מהצורך בתהליך חידוש מורכב יותר.

במקרה של אובדן או גניבת הדרכון, יש להגיש דיווח ולהתחיל בתהליך להנפקת דרכון חדש בהתאם להנחיות השגרירות או משרד החוץ האמריקאי.

במקרים בהם הדרכון אינו בתוקף או במצב פיזי תקין, יתכן ויידרש הליך חידוש נוסף הכולל ראיון אישי.

תהליךטפסים נדרשיםלוח זמניםאגרותהערות נוספות
בקשה לדרכוןDS-116-8 שבועות165$ + 60 ₪כולל ראיון אישי בשגרירות
ויתור על אזרחותDS-4079, DS-4080, DS-4081מספר חודשים עד שנה2,350$כולל ראיון אישי, סופי ובלתי הפיך
התאזרחות (נטורליזציה)N-400מספר חודשים עד שנה710$כולל ראיון ומבחן אזרחות
חידוש דרכוןDS-826-8 שבועות130$ + 60 ₪ניתן לביצוע בדואר

מידע נוסף

זכאות לאזרחות אמריקאית כתוצאה מנישואין לאזרח אמריקאי

נישואין במסגרת מערכת יחסים כנה ותמת לב עם בן זוג אזרח אמריקאי, מזכים בתנאים המפורטים את בן הזוג הזר באזרחות ובדרכון אמריקאי. על בן הזוג הזר כתנאי לקבלת האזרחות להוכיח נישואין כנים כחוק לאזרח אמריקאי. הרשות בוחנת ומוודא שלא מדובר בנישואין פיקטיביים, כלומר נישואין שאינם כנים ובקשר לא אמיתי המוצג בפני הרשות במסגרת הבקשה לאזרחות כנישואין תמי לב, בכדי להונות את רשות האזרחות ובמטרה לזכות באזרחות אמריקאית ובדרכון שלא כדין.

על בן הזוג הזר כתנאי מקדים להגשת הבקשה להחזיק בעצמו ברישיון תקף לתושבות קבע. על בן הזוג הזר בנוסף להוכיח מגורים רצופים משך מעל שלוש שנים בארצות הברית. במסגרת הבקשה על בן הזוג הזר בנוסף להוכיח הבנה ושליטה בסיסית בשפה האנגלית.

זכות לתושבות קבע

אלו שאינם זכאים לאזרחות באחד מן המסלולים יכולים להשתתף בהגרלת הזכות לתושבות קבע, הגרלה המתקיימת פעם בשנה במסגרתה מחולקות כחמישים אלף תעודות לישיבת קבע. השתתפות בהגרלה מתאפשרת לאזרחי מדינות מסוימות וכרוכה בהגעת המועמד לגיל שמונה עשרה ובתשלום אגרה. בעתיד יוכלו גם אלו שקיבלו תושבות קבע וישבו בארצות הברית מספיק שנים, להגיש בקשה לאזרחות.

מעבר למסלולים המזכים באזרחות ודרכון, קיימות גם אשרות למחייה, למגורים ולעבודה בלבד, ללא אפשרות לקבלת האזרחות והדרכון, למשל לאנשים בעלי יכולות ייחודיות בתחומי מדע, אומנות, מחקר, אקדמיה, ניהול, חינוך, עסקים, ספורט ועוד, לאנשי מקצוע ייחודים, לאנשי דת, למהגרים הזקוקים להגנה, למשקיעים סכומים ניכרים ועוד.

כיצד נמנעים מבעיות נפוצות ומונעים בעיות פוטנציאליות

הגשת בקשה כדבעי מלכתחילה, במסלול הנכון ותוך עמידה בכלל התנאים המהותיים או הטכניים, הנה עניין בעל חשיבות קריטית למניעת בעיות דחיות ועיכובים בהליך. תהליך קבלת אזרחות אמריקאית הוא תהליך פרוצדורלי מורכב הדורש הבנה מעמיקה בחוקים, בתקנות ובדרישות, דיוק ותשומת לב רבה לכלל הפרטים. נדרשת הבנה מעמיקה ברזי ההליך בכדי למנוע התעוררותן של בעיות נפוצות או פוטנציאליות בהליך, עוד מראש ולפני שאלו התעוררו. היא מאפשרת לטפל ביעילות גם בדרישות נוספות מטעם הרשות העולות לאחר הגשת הבקשה ובמהלך בירור הבקשה.

לאחר שנבחר המסלול הנכון להגשת הבקשה יש להקפיד הקפדה רבה על עמידה בכלל דרישות הרשות, מהותיות או דרישות טכניות כאחת לרבות דרישות הנוגעות לגודלם וצורתם של מסמכים או תמונות. על תיק הבקשה להיבנות נכון מראש ולהתאים מלכתחילה לכלל הפרמטרים ולדרישות השונות, כדי לעלות את סיכויי הצלחת הבקשה. התנהלות דקדקנית למן ההתחלה, לא רק לאורך כלל הטיפול במבקש, הינה מפתח להימנע מבעיות נפוצות.

חשובה אם כן ההקפדה על נראות תיק הבקשה אך חשוב לא פחות אופן ניסוח הבקשה ואופן מילוי הטפסים השונים, עניינים בעלי השפעה רבה על הצלחת הבקשה. חשובה הימצאותם של כלל המסמכים הנדרשים ושלמותם הפיזית, אך חשובה לא פחות מכך ההכנה לראיון. ישנם מקרים מסוימים בהם עוד טרם הגשת הבקשה ונקיטה בהליך, יש חשיבות לטפל בעניינים מקדימים, כגון להגיש בקשות למחיקת רישומים פליליים וכיו"ב, טיפול שיתרום גם הוא להעלאת הסיכויים להצלחת הבקשה וימנע בעיות נפוצות.

כדי להימנע מבעיות ועיכובים במהלך הטיפול בבקשה, יש להקפיד הקפדה יתרה גם על מילוי וקיום הדרישות העולות מצד הרשות, התנהלות מקצועית כזו מאפשרת גם היא להימנע מטעויות, דחיות, עיכובים ואיחורים. לכן גם חשוב להישאר תמיד מעודכנים בשינויים במדיניות ובנהלים של הרשות ולפעול בדקדקנות על פיהם. כך ניתן להעלות משמעותית את הסיכוי לקבלת אזרחות אמריקאית ודרכון.

החשיבות בליווי מלא מצד עורך דין מיומן ומנוסה

תהליך קבלת האזרחות האמריקאית אם כן הינו תהליך מורכב, כזה המצריך היכרות מעמיקה והבנה של כלל הדרישות המשפטיות והפרוצדורליות השונות. הגשת הבקשה בליווי עורך דין מנוסה מסייעת רבות למבקשי האזרחות לנקוט מראש באסטרטגיה נכונה ולפעול במסלול מתאים. למלא באופן מדויק פרטים בעלי חשיבות אך גם לייעץ מתי שלא לציין פרטים בלתי נדרשים, מיותרים ולעיתים אף פרטים מזיקים לבקשה.

עורך דין מנוסה מתמודד נכון ובזמן אמת עם נציגי הממשל האמריקאי, דואג למילוי הטפסים הנכונים ומתמודד עם בעיות מהותיות או טכניות הקשורות בשאלונים, מסמכים ואגרות. עורך דין מנוסה מייעץ ומדריך לאורך ההליך כולו. עורך דין מקצועי מכיר מתעדכן ומסתייע נכון באתר האינטרנט של רשות האזרחות, עניין המשפיע גם הוא על מקצועיות, מהירות ואיכות הטיפול בבקשה.

עורך דין מנוסה מסייע להימנע ממצבים של אי הבנת דרישות, ממסירת מידע שגוי ומוטעה ובכוחו לאפשר למבקש להתמודד עם כלל הדרישות, בין אם הן טכניות או מהותיות, פשוטות או מורכבות כאחת. עורך הדין שומר ומגבה את המידע, מונע אובדן של נתונים ומקפיד על עמידה בכלל התנאים הטכניים ובמועדים השונים, עניין בעל חשיבות לכשעצמו לצורך הצלחת הבקשה. עורך דין מנוסה מציג את כלל הפרטים בהצגה נכונה ומסייע ללקוחו לאורך כל התהליך עד קבלת האזרחות והדרכון האמריקאי. עוד טרם הגשת הבקשה עורך דין מנוסה מסייע בטיפול מראש, למשל אם קיימות תביעות משפטיות או עבירות פליליות, סנקציות קודמות או הליכים כלכליים וכיו"ב. אלו עשויים להשפיע על הסיכוי לקבלת האזרחות או הדרכון אך לא אחת, עורך הדין יכול להגיש בקשות על פי כללי הדין הנוהגים למחיקת רשומות אלו עוד טרם הגשת הבקשה.

ליווי מקצועי של עורך דין מנוסה מונע מפחי נפש ויכול להפוך כישלון להצלחה. עורך הדין מסייע למבקש להתמודד עם רגעים של קושי ולחץ נפשי. דואג למניעת איחורים בהגשות, מקפיד שלא יפלו טעויות בעיבוד הבקשה ונותן מענה מלא לכלל הדרישות הנוספות שעולות במהלך הטיפול בלקוח ובבקשה, לרבות כאשר נדרשת הצגתם של פרטים נוספים או כאשר נדרשים טפסים נוספים או הצגתם של מסמכים נוספים.

עורך דין מקצועי ובעל ותק וניסיון מוכח, מלווה את הלקוח מרגע הגשת הבקשה עד קבלתה. הניסיון המקצועי משפיע משמעותית על אופן הגשת הבקשה ועל אופן ניהול תהליך קבלת האזרחות האמריקאית והדרכון. לכן ליווי בידי עורך דין מקצועי משפר משמעותית את סיכויי הצלחת הבקשה ומשרדו של עורך הדין בנוסף, מהווה בית למגיש הבקשה המתעד לקבל אזרחות ודרכון.

עורך דין מיומן בעל ניסיון עשיר ובעל ותק, מספק למבקש גם הנחייה אישית מקצועית, מכיר על בוריו את ההליך, את החוקים, את התקנות ואת הדרישות המשתנות. עורך הדין נשאר תמיד מעודכן בהוראות הדין ובכללי הרשות ושולט ברזי ההליך לקבלת האזרחות והדרכון האמריקאי. עורך הדין הוא בנוסף גם דמות ייצוגית, בא במגע ומכיר את הגורמים המטפלים, מגן על זכויות הלקוח ומבטיח שהתהליך כולו יתנהל מראש באופן הנכון והמיטיבי.

יש לזכור כי הצלחת הלקוח והבקשה היא גם הצלחת עורך הדין ומשרדו. עורך דין מיומן יעשה לכן כל שביכולתו להביא הצלחה ללקוח וגם יציע דרכים ופתרונות יצירתיים לפתור בעיות שונות אם התעוררו. כל מקרה וכל בקשה ייחודיים ודורשים ייעוץ מותאם אישית. עורך דין בעל ניסיון עשיר בהגשת בקשות קודמות ומי שאזרחויות רבות כבר הוענקו ללקוחותיו השונים, הוא עורך דין שביכולתו לספק ללקוח ייעוץ וטיפול איכותי. עורך הדין גם כפוף לחובות החלים על כלל עורכי הדין, המבטיחים לכל לקוח ולקוח ייצוג נאמן, מקצועי והולם.

ליווי בידי עורך דין מיומן בתהליך קבלת האזרחות והדרכון האמריקאי, היא צעד חכם המבטיח שהבקשה והפונה יזכו לייצוג ויעוץ לעילא. כך הבקשה תוגש מלכתחילה לאחר הסדרת כלל הנדרש ובמסלול הנכון. עורך הדין יקפיד על כל פרט ופרט ויתעקש על מלוא זכויות הלקוח, יספק מענה, תמיכה והנחייה מותאמת אישית. הניסיון המקצועי מוכיח כי אין תחליף למקצועיותו ולניסיונו של עורך דין מקצוען ומנוסה, איש מקצוע בעל ותק וידע מעמיק שבכוחו לשפר דרמתית את הסיכויים להצלחת הבקשה ולקבלת אזרחות ודרכון.

ייצוג בידי עורך דין בתהליך חשוב גם לצורך הגנה על זכויות המבקש מול רשות האזרחות האמריקאית. עורך דין מקצועי מבטיח שהמבקש יזכה לקבל ייצוג וייעוץ הולם ומקצועי במגעיו עם אנשי הרשות. בכוחו של עורך דין גם להעריך מראש נכון וגם לשנות אסטרטגיה תוך כדי הטיפול, אם עולות דרישות לא צפויות מצד הרשות.

ייצוג וליווי מלא בידי עורך דין מיומן ומקצועי משמעותי ובעל ערך וימנע מן המבקש לבצע טעויות בהצגת הפרטים או במהלך הראיונות ולאורך כל הליך קבלת האזרחות והדרכון. עורך הדין ידאג להכנה מעמיקה, יספק מידע מלא וייעוץ כולל, יזרז את הטיפול בהליך וימנע דחיות מיותרות. עורך דין מיומן בעל ניסיון יוודא שההליך מתקדם בצורה חלקה ומהירה כך שהמבקש, נמצא בידיים הטובות והמקצועית ביותר, מיום הגעתו למשרד עורך הדין ועד היום הנכסף של קבלת האזרחות והדרכון האמריקאי.

לסיכום, אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום בכל שאלה או עניין, תוכלו לקבל מאיתנו מידע רב נוסף וכמובן לצאת ביחד לדרך, להתחלת התהליך להגשת הבקשה לקבלת האזרחות והדרכון. 

צירפנו עבורכם מספר קישורים רלוונטיים לאתר הרשמי של הרשות לאזרחות והגירה:

  1. https://il.usembassy.gov
  2. https://il.usembassy.gov/u-s-citizen-services/u-s-citizen-services-contact-us/
  3. https://il.usembassy.gov/u-s-citizen-services/citizenship-services/
  4. https://il.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passport-services/
דילוג לתוכן